• head of Milko Kos Historical Institute at ZRC SAZU
 • research counsellor, assistant professor
 • director of the Bachelor's Programme in Cultural History, School of humanities, University of Nova Gorica
 • member of ZRC Publishing House publishing board
 • member of ZRC Publishing House editorial board
 • member of The Walks of Peace in the Soča Region Foundation administrative board
Research interests

Her research is focused on the history of first world war and its cultural history context. In a broader sense she engages in social and political history of the 19th and 20th century.

Lecturing

 • World wars of 20. century, Bachelor's programme in Cultural history, School of Humanities, University of Nova Gorica
 • National and the World War One, Intercultural Studies: Comparative Studies of Ideas and Cultures, study module Cultural History, Postgraduate study programme of SRC SASA and University of Nova Gorica
Selected publications

Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno, Petra Svoljšak. 1991

Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno, Petra Svoljšak. 1991

Prva svetovna vojna in Slovenci : 1. del, Petra Svoljšak. 1993

Prva svetovna vojna in Slovenci : II.1945-1992, Petra Svoljšak. 1993

V vrtincu oktobrske revolucije, Petra Svoljšak. 1994

Prva svetovna vojna v slovenskem zgodovinskem spominu. Del 1, Petra Svoljšak. 1994

Prva svetovna vojna v slovenskem zgodovinskem spominu. Del 2, Petra Svoljšak. 1995

Neodvisna kočevska republika, Petra Svoljšak. 1995

Dr. Alojzij Res v prvi svetovni vojni. Resovo vojno dopisništvo, Petra Svoljšak. 1996

Prva svetovna vojna v slovenskem zgodovinskem spominu. Del 3, Petra Svoljšak. 1996

La prima guerra mondiale e le sue ripercussioni sul margine occidentale dell'area alpina slovena, Petra Svoljšak

L' occupazione italiana dell'Isontino dal maggio 1915 all'ottobre 1915 all'ottobre 1917 e gli sloveni, Petra Svoljšak. 1998

Priprave na leto 1918 : nekateri vidiki italijanske uprave zasedenih slovenskih ozemelj med prvo svetovno vojno, Petra Svoljšak. 1999

Od strateških načrtov do raznarodovalne politike italijanskega okupanta na zasedenih slovenskih ozemljih med prvo svetovno vojno, Petra Svoljšak. 1999

Fronta na Soči, Petra Svoljšak. 2004

Slovensko begunsko šolstvo med prvo svetovno vojno, Petra Svoljšak. 2004

Nekaj utrinkov iz delovanja veteranske organizacije Zveza bojevnikov : "Organizacija Bojevnikov je trdna in močna, je zveza src in duš. Je temelj prijateljstva in ljubezni med narodi", Petra Svoljšak. 2006

Kdaj bomo posvojili prvo svetovno vojno?, Petra Svoljšak. 2007

Čigava ali komu soška fronta : slovensko-hrvaški stiki med prvo svetovno vojno v luči obrambe zahodne slovenske narodne meje, Petra Svoljšak. 2008

The social history of the Soča/Isonzo region in the First World War, Petra Svoljšak. 2009

Slovensko ozemlje med italijanskimi strateškimi načrti in italijansko zasedbo v času prve svetovne vojne, Petra Svoljšak. 2006

Vélika vojna in Slovenci, Petra Svoljšak. 2009

All publications (COBISS) >>
Selected projects

Basic research of Slovene cultural past 2015-2020 (research programme • 1 January 201531 December 2021)

Refugees - a never ending story (fundamental research project • 1 May 201730 April 2020)

Cultural demography of world war one (fundamental research project • 1 May 200930 April 2012)

Other projects >>
Curriculum Vitae

Education:

 • 1991 BA in history and English language at the Faculty of arts, University of Ljubljana
 • 1998 PhD in historical sciences at the Faculty of arts, University of Ljubljana

Employment:

 • Since 1991 (full-time) Milko kos historical institute ZRC SAZU
 • Since 2006 (part-time) School of Humanities, University of Nova Gorica

 

Research areas

Contemporary history (circa 1800 to 1914) H240 

Keywords

cultural history • history of World War I • social and cultural history • 19th century • 20th century • Soča/Isonzo front