Skip to main content
Petra Svoljšak, PhD
 • Head of Milko Kos Historical Institute at ZRC SAZU
 • Principal Research Associate, Assistant Professor
 • President of the Management Board of the Institute of Contemporary History
 • Deputy Director of the ZRC SAZU Administration Board
 • Member of The Walks of Peace in the Soča Region Foundation Administrative Board


+386(0)14706202

+386(0)14257801

petra.svoljsak@zrc-sazu.si
Her research is focused on the history of the first world war and its cultural history context. In a broader sense she engages in social and political history of the 19th and 20th century.

Lecturing

 • World wars of 20. century, Bachelor's programme in Cultural history, School of Humanities, University of Nova Gorica
 • National and the World War One, Intercultural Studies: Comparative Studies of Ideas and Cultures, study module Cultural History, Postgraduate study programme of SRC SASA and University of Nova Gorica

Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno, Petra Svoljšak. 1991

Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno, Petra Svoljšak. 1991

Prva svetovna vojna in Slovenci : 1. del, Petra Svoljšak. 1993

Prva svetovna vojna in Slovenci : II.1945-1992, Petra Svoljšak. 1993

V vrtincu oktobrske revolucije, Petra Svoljšak. 1994

Prva svetovna vojna v slovenskem zgodovinskem spominu. Del 1, Petra Svoljšak. 1994

Prva svetovna vojna v slovenskem zgodovinskem spominu. Del 2, Petra Svoljšak. 1995

Neodvisna kočevska republika, Petra Svoljšak. 1995

Dr. Alojzij Res v prvi svetovni vojni. Resovo vojno dopisništvo, Petra Svoljšak. 1996

Prva svetovna vojna v slovenskem zgodovinskem spominu. Del 3, Petra Svoljšak. 1996

La prima guerra mondiale e le sue ripercussioni sul margine occidentale dell'area alpina slovena, Petra Svoljšak

L' occupazione italiana dell'Isontino dal maggio 1915 all'ottobre 1915 all'ottobre 1917 e gli sloveni, Petra Svoljšak. 1998

Priprave na leto 1918 : nekateri vidiki italijanske uprave zasedenih slovenskih ozemelj med prvo svetovno vojno, Petra Svoljšak. 1999

Od strateških načrtov do raznarodovalne politike italijanskega okupanta na zasedenih slovenskih ozemljih med prvo svetovno vojno, Petra Svoljšak. 1999

Fronta na Soči, Petra Svoljšak. 2004

Slovensko begunsko šolstvo med prvo svetovno vojno, Petra Svoljšak. 2004

Nekaj utrinkov iz delovanja veteranske organizacije Zveza bojevnikov : "Organizacija Bojevnikov je trdna in močna, je zveza src in duš. Je temelj prijateljstva in ljubezni med narodi", Petra Svoljšak. 2006

Kdaj bomo posvojili prvo svetovno vojno?, Petra Svoljšak. 2007

Čigava ali komu soška fronta : slovensko-hrvaški stiki med prvo svetovno vojno v luči obrambe zahodne slovenske narodne meje, Petra Svoljšak. 2008

The social history of the Soča/Isonzo region in the First World War, Petra Svoljšak. 2009

Slovensko ozemlje med italijanskimi strateškimi načrti in italijansko zasedbo v času prve svetovne vojne, Petra Svoljšak. 2006

Vélika vojna in Slovenci, Petra Svoljšak. 2009

First World War: a historical memory and an admonishment (raziskovalni • 01. january 2013 - 31. december 2014)
Cultural demography of world war one (temeljni_raziskovalni • 01. may 2009 - 30. april 2012)
Basic research of Slovene cultural past 2015-2020 (research programme • 01. january 2015 - 31. december 2021)
Refugees - a never ending story (temeljni_raziskovalni • 01. may 2017 - 30. april 2020)

Education:

 • 1991 BA in history and English language at the Faculty of arts, University of Ljubljana
 • 1998 PhD in historical sciences at the Faculty of arts, University of Ljubljana

Employment:

 • Since 1991 (full-time) Milko kos historical institute ZRC SAZU
 • Since 2006 (part-time) School of Humanities, University of Nova Gorica


 

Research areas
Contemporary history (circa 1800 to 1914) H240

Keywords
social and cultural history
19th century
20th century
history of World War I
Soča/Isonzo front