asistent z doktoratom

Telefon:
+386(0)14706213
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Ukvarja se s politično zgodovino slovenskega etničnega prostora v zgodnjem novem veku ter preučevanjem simbolno-ritualne komunikacije in ceremoniala v političnem življenju na primeru deželnih zborov in dednih poklonitev. Študij politične zgodovine dopolnjuje z raziskovanjem historične geopolitike slovenskih zgodovinskih dežel ter raziskovanjem političnih vidikov protireformacije in katoliške obnove v poznem 16. in zgodnjem 17. stoletju. Raziskuje tudi razvoj etničnih, jezikovnih in deželnih identitet na Slovenskem skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja.

Življenjepis

Izobrazba

 • 2012 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, univerzitetni diplomirani zgodovinar.
 • 2017 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, doktor znanosti s področja zgodovine.

Zaposlitve

 • 2012 do 2016 mladi raziskovalec Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana.
 • 2017 asistent z doktoratom na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU.

Izpopolnjevanja

 • Erasmus – Eberhard Karls Universität Tübingen (Tübingen, Nemčija, marec–julij 2011). Mentor: Prof. Dr. Anton Schindling.
 • Stipendien der Stipendienstiftung der Republik Österreich (Gradec, Avstrija, september 2015). Projekt: Die steiermärkisch-krainischen ständischen Beziehungen und der Grazer Hof zur Regierungszeit des Erzherzogs und Kaisers Ferdinand II. (1595-1637). Mentor: Ao.Univ.Prof.Dr. Harald Heppner.
 • Ernst Mach-Stipendien, Ernst Mach weltweit (Dunaj, Avstrija, januar–september 2017). Projekt: Erbhuldigungen in den habsburgischen Erbldndern. Mentorica: Ao.Univ.Prof.Dr. Marija Wakounig.

Priznanja

 • Priznanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za najboljšo doktorsko disertacijo za študijsko leto 2016/2017 s področja humanistike.

Znanja in sposobnosti

Ukvarja se z objavljanjem in prevajanjem zgodovinskih virov, kot so:

 • Patent nadvojvode Karla II. o uvedbi Gregorijanskega koledarja v notranjeavstrijskih deželah (1583),
 • Patent nadvojvode Ferdinanda o dokončnem izgonu predikantov in odpravi protestantskega bogoslužja v notranjeavstrijskih deželah (1599) in
 • Patent cesarja Ferdinanda II. o spreobrnitvi ali izgonu protestantskega plemstva notranjeavstrijskih dežel (1628).

Raziskovalna področja

Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230 • Politična zgodovina H271 • Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej H280 

Ključne besede

17. stoletje • vojaška zgodovina • politična zgodovina • konfesionalizacija • tridesetletna vojna • absolutizem