Dr. Vanja Kočevar

asistent z doktoratom+386(0)14706213

vanja.kocevar@zrc-sazu.siUkvarja se s politično zgodovino slovenskega etničnega prostora v zgodnjem novem veku ter preučevanjem simbolno-ritualne komunikacije in ceremoniala v političnem življenju na primeru deželnih zborov in dednih poklonitev. Študij politične zgodovine dopolnjuje z raziskovanjem historične geopolitike slovenskih zgodovinskih dežel ter raziskovanjem političnih vidikov protireformacije in katoliške obnove v poznem 16. in zgodnjem 17. stoletju. Raziskuje tudi razvoj etničnih, jezikovnih in deželnih identitet na Slovenskem skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja.

Izobrazba

 • 2012 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, univerzitetni diplomirani zgodovinar.
 • 2017 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, doktor znanosti s področja zgodovine.

Zaposlitve

 • 2012 do 2016 mladi raziskovalec Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana.
 • 2017 asistent z doktoratom na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU.

Izpopolnjevanja

 • Erasmus – Eberhard Karls Universität Tübingen (Tübingen, Nemčija, marec–julij 2011). Mentor: Prof. Dr. Anton Schindling.
 • Stipendien der Stipendienstiftung der Republik Österreich (Gradec, Avstrija, september 2015). Projekt: Die steiermärkisch-krainischen ständischen Beziehungen und der Grazer Hof zur Regierungszeit des Erzherzogs und Kaisers Ferdinand II. (1595-1637). Mentor: Ao.Univ.Prof.Dr. Harald Heppner.
 • Ernst Mach-Stipendien, Ernst Mach weltweit (Dunaj, Avstrija, januar–september 2017). Projekt: Erbhuldigungen in den habsburgischen Erbldndern. Mentorica: Ao.Univ.Prof.Dr. Marija Wakounig.

Priznanja

 • Priznanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za najboljšo doktorsko disertacijo za študijsko leto 2016/2017 s področja humanistike.

Znanja in sposobnosti

Ukvarja se z objavljanjem in prevajanjem zgodovinskih virov, kot so:

 • Patent nadvojvode Karla II. o uvedbi Gregorijanskega koledarja v notranjeavstrijskih deželah (1583),
 • Patent nadvojvode Ferdinanda o dokončnem izgonu predikantov in odpravi protestantskega bogoslužja v notranjeavstrijskih deželah (1599) in
 • Patent cesarja Ferdinanda II. o spreobrnitvi ali izgonu protestantskega plemstva notranjeavstrijskih dežel (1628).
Raziskovalna področja
Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230
Politična zgodovina H271
Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej H280

Ključne besede
absolutizem
tridesetletna vojna
konfesionalizacija
politična zgodovina
vojaška zgodovina
17. stoletje