asistent, mladi raziskovalec

Raziskovalna dejavnost

Ukvarja se s politično in vojaško zgodovino vojvodine Kranjske v prvi polovici 17. stoletja, zlasti z vpetostjo dežele v širša evropska dogajanja povezana s konfesionalizacijo, uvajanjem absolutizma in tridesetletno vojno.

Življenjepis

IZOBRAZBA

2012 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, univerzitetni diplomirani zgodovinar.

ZAPOSLITVE

Od 2012 mladi raziskovalec Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana.

ZNANJA IN SPOSOBNOSTI

Poleg gradiva kranjskih deželnih stanov raziskuje še kako so pomembnejši Kranjci 17. stoletja dojemali sočasna evropska dogajanja.

Raziskovalna področja

Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230 • Politična zgodovina H271 • Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej H280 

Ključne besede

17. stoletje • vojaška zgodovina • politična zgodovina • konfesionalizacija • tridesetletna vojna • absolutizem