Gradovi na razpotju, ciklus okroglih miz

Dr. Miha Preinfalk, sodelavec Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, v so­de­lo­va­nju s kastelologom dr. Igorjem Sapačem pripravlja serijo okroglih miz o usodi grajske dediščine na Slovenskem s skupnim naslovom Gradovi na razpotju. Na njih bomo s po­močjo strokovnjakov in predstavnikov različnih inštitucij obravnavali predvsem najbolj ogro­že­ne gradove in dvorce v slovenskem prostoru. Predstavili bomo njihovo zgodovino, današnje stanje in načrte za prihodnost.

 

Napodvedani in izpeljani dogodki:

2018