• asistent z doktoratom, docent
Telefon:
+386(0)2 62 12 605
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Ukvarja se s politično, kulturno, gospodarsko in vojaško zgodovino Maribora in širše okolice v času od začetka 19. stoletja do konca prve svetovne vojne.

Izbrani projekti

Pozabljene žrtve prve svetovne vojne - vdove, sirote in vojni invalidi (podoktorski raziskovalni projekt • 1. september 202031. avgust 2022)

Begunci - nikoli dokončana zgodba (temeljni raziskovalni projekt • 1. maj 201730. april 2020)

Življenjepis

Izobrazba

Leta 2013 diplomiral na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru iz teme: Politično delovanje Lavoslava Gregoreca.

Zaposlitve

Od leta 2013 mladi raziskovalec na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana.

Znanja in sposobnosti

Poleg gradiva vezanega na Maribor med leti 1914-1918 raziskuje še delovanje pomembnih spodnještajerskih političnih osebnosti iz konca 19. in začetka 20. stoletja.

Raziskovalna področja

Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240 • Socialna in ekonomska zgodovina H270 • Politična zgodovina H271 

Ključne besede

19. & 20. stoletje • vojaška zgodovina • Maribor • politična zgodovina • prva svetovna vojna