Skip to main content
Dr. Gregor Antoličič
  • znanstveni sodelavec, docent


+386(0)2 62 12 605

gregor.antolicic@zrc-sazu.si
Njegovo raziskovalno delo se osredotoča na obdobje prve svetovne vojne in zadnja desetletja obstoja habsburške monarhije. Pri tem posebno pozornost posveča tako notranje-, kot tudi zunanjepolitičnim dejavnikom, ki so zaznamovali obdobje konca 19. in začetka 20. stoletja.

2021 - Nagrada KLIO za najboljšo zgodovinsko študijo, je dr. Gregor Antoličič skupaj s soavtorico dr. Petro Svoljšak prejel za knjigo Leta strahote. Slovenci in prva svetovna vojna, ki je leta 2018 izšla pri Cankarjevi založbi.
Pozabljene žrtve prve svetovne vojne - vdove, sirote in vojni invalidi (podoktorski_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2022)
Begunci - nikoli dokončana zgodba (temeljni_raziskovalni • 01. maj 2017 - 30. april 2020)

Izobrazba

Leta 2013 diplomiral na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru iz teme: Politično delovanje Lavoslava Gregoreca.

2018 (podiplomska)   Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Univerze v Mariboru, doktor zgodovinskih znanosti

Zaposlitve

Od leta 2013 mladi raziskovalec na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana.

Znanja in sposobnosti

  • Njegovo področje raziskovanja je usmerjeno v obdobja svetovne vojne 1914 – 1918 s posebnim poudarkom na raziskovanju vojaških in diplomatskih zadev. Hkrati posebno pozornost posveča raziskovanju zadnjega obdobja obstoja habsburške monarhije in njenega razpada.
  • Posebno je dejaven na področju raziskovanja diplomatske zgodovine. Je tehnični urednik in član uredniškega odbora zbirke Studia diplomatica Slovenica.
  • Svoja dognanja redno objavlja v različnih znanstvenih revijah in monografijah.
  • Kot strokovnjak je sodeloval v več televizijskih produkcijah.
  • Med letoma 2019 in 2021 je bil član avtorske ekipe, ki je pripravila učbenika za zgodovino za tretji in črti letnik gimnazije.
  • Je prejemnik štipendije OEAD (januar – maj 2016) in IDM – In Memoriam Teodora Toleva (april 2018 – april 2020).
Raziskovalna področja
Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240
Politična zgodovina H271

Ključne besede
zgodovina prve svetovne vojne
vojaška zgodovina
zgodovina habsburške monarhije
politična zgodovina
zgodovina diplomacije
19. stoletje
20. stoletje