Osnovni podatki
1. februar 2019 ob 18:00
Kavarna San Marco, Ulica Battisti 18,Trst, Italija

Organizator
Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Opis

V petek, 1. februarja 2019, ob 18.00 bo v zgodovinski kavarni San Marco v Trstu pogovor na temo prve svetovne vojne.

Po zaključku dolge stote obletnice tega do takrat največjega konflikta v svetovni zgodovini bo tekla beseda o rezultatih in usmeritvah zgodovinskih raziskovanj na to temo v zadnjih letih. Slovenski in italijanski zgodovinarji bodo razpravljali o svojih izkušnjah in pogledih ter o možnostih sodelovanja pri nadaljnjem preučevanju prve svetovne vojne na naših tleh.

V pogovoru bodo sodelovali Marta Verginella (Univerza v Ljubljani), Petra Svoljšak (ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa), Fabio Todero in Luca G. Manenti (Deželni inštitut za zgodovino odporništva in za sodobno zgodovino Furlanije Julijske krajine).

Dogodek organizata ZRC SAZU in Deželni inštitut za zgodovino odporništva in sodobno zgodovino Furlanije Julijske Krajine iz Trsta.