Osnovni podatki
18. december 2018 ob 9:00
Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4

Organizator
Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Opis

 


Valvasor, Die Ehre, knjiga 6, str. 295.

 

Najavljamo znanstveni simpozij na temo družbene mobilnosti med poznim srednjim vekom in začetkom 20. stoletja.

Program simpozija

9.00–9.10 Uvodni pozdrav
9.10–10.25 Etnično in konfesionalno
  SEBASTJAN VÖRÖS
Prebujena Trnuljčica: (narodna) identiteta med kontinuiteto in kontingenco
  BORIS GOLEC
Integracija vzhodnih kristjanov in muslimanov v družbo na Slovenskem med 16. in 19. stoletjem
  LILIJANA ŽNIDARŠIČ GOLEC
Izrazi konfesionalne mobilnosti v zgodnjenovoveških virih za slovensko ozemlje
  Diskusija
10.25–10.45 Odmor
10.45–12.45 Vzpon in zaton plemstva
  MIHA KOSI
Celjska klientela. Socialna in prostorska mobilnost nižjega plemstva v službi grofov Celjskih
  DUŠAN KOS
Deželne imenjske knjige in socialna mobilnost plemstva do terezijanske davčne rektifikacije sredi 18. stoletja
  VANJA KOČEVAR
Družbena in identitetna mobilnost kranjskih deželnih stanov kot posledica protireformacije in katoliške obnove
  Diskusija
  NEVA MAKUC
Plemiška mobilnost na Goriškem v 17. stoletju: Francesco Maria Neuhaus
  MIHA PREINFALK
Habsburško plemstvo po letu 1918
  Diskusija
12.45–14.00 Odmor za kosilo
14.00–16.00 Tržani, kosezi in svobodniki
  BORIS GOLEC
Novonastali zgodnjenovoveški trgi na Kranjskem in njihova identiteta
  ŽELJKO OSET
Teharska koseška skupnost med tradicijo in modernostjo
  Diskusija
  MATJAŽ BIZJAK
O izvoru svobodnikov na Kranjskem
  MIHA SERUČNIK
Kranjski svobodniki v 16. in 17. stoletju
  ŽIGA ZWITTER
Prostorsko-časovna analiza svobodnikov na Kranjskem v drugi polovici 17. in v prvi polovici 18. stoletja po podatkih imenjske knjige
  Diskusija