14

OKT

09:00

Epidemije in zdravstvo v zgodovinski perspektivi

Znanstveni simpozij


Osnovni Podatki

14. oktober 2021 ob 09:00 do 15. oktober 2021 ob 17:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana/Zoom Webinar

Organizator: Zgodovinski inštitut Milka Kosa


Opis

Ob aktualni pandemiji bolezni COVID-19 se je tako med zgodovinarji kot tudi med laično javnostjo povečalo zanimanje za pandemije in epidemije, ki so slovenski prostor prizadele v preteklosti. V ospredje so prišla vprašanja o tem, kako so epidemije v preteklosti v posameznih obdobjih spreminjale demografsko podobo družbe, kako so vplivale na posamezne družbene segmente in kako so se jih takratne oblasti skupaj z zdravniki trudile omejiti. Na novo so se postavila vprašanja v zvezi s samim pojavljanjem in obsegom epidemij kot tudi zavedanje o večplastnosti njihovih posledic.

Tik pred izbruhom aktualne pandemije bolezni covid-19 smo sodelavci Zgodovinskega inštituta Milka Kosa na ZRC SAZU za leto 2021 začeli snovati simpozij, ki bi se posvetil zgodovini zdravstva. Logična posledica aktualnega dogajanja je, da smo dodali še sklop o zgodovini epidemij. V fokusu simpozija bo tako tematika, ki obravnava epidemije in različne segmente zdravstva v širšem smislu na slovenskem območju v posameznih zgodovinskih obdobjih od srednjega veka naprej.


Pomembno

Zaradi še vedno tveganih epidemioloških razmer smo se odločili, da bodo v Atriju ZRC prisotni izključno referenti ter tehnično osebje, javnost pa bo dogodek lahko spremljala ali s vključitvijo v Zoom Webinar ali preko prenosa v živo na našem YouTube kanalu.

Po zaključku prenosa bodo posnetki na voljo na našem YouTube kanalu.

Povezave za obe platformi so na voljo tule.

Vabljeni!