Osnovni podatki
6. december 2010 ob 15:37
Gorica, Italija

Organizator
Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Opis

Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU prireja
znanstveno konferenco:

Ob stoletnici zadnjega državnega ljudskega štetja v avstrijskem Primorju 1910 – jezik, narodnost, meja

Dante v Tolminu/Dante a Tolmino

29. 5. 2015 – Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Več >>

Rastava "Razumeti grad" na Turjaškem gradu

Razstavo Razumeti grad si je od 3. decembra 2012 mogoče ogledati na Turjaškem gradu.

3. 12. 2012 – Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Več >>