Skip to main content

20

APR

18:00

Pozabljene žrtve prve svetovne vojne - vdove, sirote in vojni invalidi

Odprtje razstave


Osnovni podatki

20. april 2023 ob 18:00
Muzej narodne osvoboditve Maribor, Ulica Heroja Tomšiča 5, Maribor
Opis

Kadar govorimo o posledicah prve svetovne vojne oz. vojn na splošno imamo običajno v mislih numerične podatke o mobiliziranih, padlih in ranjenih vojakih. Ob tem pa prepogosto pozabljamo na tiste »žrtve« vojn, ki so jih posledice vojne spremljale tudi po podpisih premirij in mirovnih pogodb.

Pričujoča razstava tako na podlagi bogatega slikovnega gradiva in zanimivih predmetov v ospredje postavlja usodo slovenskih vdov, sirot in vojnih invalidov v času prve svetovne vojne in v prvih letih po njej. Avtor je za pripravo razstave opravil poglobljeno raziskovalno delo v avstrijskih in slovenskih arhivih, ter na tej podlagi zbral izjemno zanimivo gradivo, ki ob opisu kolektivnih usod vojnih oškodovancev omogoča tudi prikaz nekaterih individualnih zgodb.

Na tej podlagi razstava obiskovalcu omogoča intimnejšo spoznavanje usode najranljivejših družbenih skupin. Čeprav so ob državni pomoči tudi dobrodelna društva in organizacije skušale lajšati usodo vojnih oškodovancev, je bil njihov položaj tako v času obstoja monarhije, predvsem pa obdobju po razpadu države izjemno težak. Oskrba vojnih oškodovancev je bila namreč v Kraljevini SHS neenotno urejena, to pa je slovenske vdove, sirote in vojne invalide diskriminiralo v primerjavi s tistimi iz Srbije in Črne gore.

Glede na aktualno geopolitično stanje in vojno v Ukrajini pa je pričujoča razstava vsekakor tudi aktualna, saj nas opozarja in opominja na to, kaj vse vojna prinese s seboj.

Vabilo (pdf)