23

OKT

09:00

Zgodovinski atlas Ljubljane

Znanstveni posvet


Osnovni Podatki

23. oktober 2015 ob 09:00
Dvorana Zemljepisnega muzeja, Gosposka ulica 16, Ljubljana
Opis

V petek, 23. oktobra 2015, smo v organizaciji Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU (s finančnom podporo MOL) izpeljali znanstveno delavnico/okroglo mizo z naslovom Zgodovinski atlas Ljubljane.

Njen namen je bil predstaviti stanje raziskav in zgodovinsko gradivo, ki bodo služili bodočemu projektu zgodovinskega atlasa, ter na drugi strani zbrati ideje in smernice, kako tak projekt najučinkoviteje izpeljati.

Med referenti smo imeli uglednega gosta, prof. dr. Ferdfinanda Oplla z Dunaja, z dolgoletnimi izkušnjami s področja mestnih zgodovinskih atlasov, ter vrsto slovenskih strokovnjakov, ki so se ukvarjali z urbanim razvojem mesta (dr. Breda Mihelič, dr. Davorin Gazvoda, arheolog Martin Horvat idr.).

Referati in konstruktivni pogovor na koncu bodo bistveno pripomogli k oblikovanju in realizaciji tega pomembnega projekta.

Slike s posveta