Skip to main content

Miha Preinfalk o baronu Erbergu in njegovem vplivu na dunajski cesarski dvor

Spletna revija Alternator
Datum objave: 16. junij 2023

V strokovni spletni reviji Alternator je bil včeraj objavljen prispevek z naslovom »Kako je Jožef Kalasanc baron Erberg iz Dola pri Ljubljani spremenil tok zgodovine« izpod peresa dr. Mihe Preinfalka, znanstvenega sodelavca na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU. V prispevku piše o baronu Jožefu Kalasancu Erbergu in njegovem (velikem) vplivu, ki ga je imel na dunajski cesarski dvor.

»[O]b upoštevanju dejstva, da je bil prav Erberg tisti, ki je nadvojvodo Ferdinanda, najstarejšega sina cesarja Franca I., pripravil na samostojno življenje in prevzem prestola, lahko rečemo, da je odločilno usmeril dogajanje znotraj habsburške hiše in s tem pravzaprav preobrnil tok zgodovine.«

Vabljeni k branju!