Osnovni podatki
Trajanje:
1. september 2017–31. december 2018
Opis

Projekt se osredinja na Bled kot diplomatsko stičišče skozi zgodovino, oziroma na diplomate slovenskega porekla, ki so delovali v mnogonarodnih državnih okvirih  (Josef baron Schwegel, Ivan baron Schwegel). Poseben poudarek je  namenjen arhivskemu materialu ki ga hranijo arhivske ustanove na Dunaju, Ljubljani, Zagrebi in Trstu.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Zavod za kulturo Bled

Ključne besede

Bled • diplomatska zgodovina