Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
NETWORLD - NETWORKING IN PRESERVING THE FIRST WORLD WAR MULTICULTURAL HERITAGE IN THE DANUBE COUNTRIES
 
Trajanje:
1. januar 2017–30. junij 2019
Opis

Projekt NETWORLD je namenjen razvoju skupne infrastrukture za podonavsko regijo, ki bo omogočala razvoj turističnih storitev v povezavi z dediščino prve svetovne vojne na tem območju. Projekt vključuje razvoj poslovnih načrtov za trženje kulturne dediščine, skupne zbirke podatkov, strategij, izobraževanja in konference.

ZRC v projektu sodeluje kot pridruženi partner.

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

INTERREG

Ključne besede

prva svetovna vojna • kulturna dediščina • INTERREG