Osnovni podatki
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
1. julij 2004–30. junij 2006
Šifra:
J6-6094 (B)
Opis

Prva svetovna vojna je v dotedanjo komemorativno prakso in oblikovanje kolektivnega spomina vnesla prelomne spremembe. Podobno kot v zahodi, severni Evropi, ZDA in Avstraliji so se mrtvi začeli na nov način "vračati med žive". Oblikovala so se nova pojmovanja nacionalen skupnosti in z njimi nove oblike obeleževanja spomina na njene vojne žrtve. Romantično predstavo padlih vojakov, ki so prej živeli predvsem v spominu svojcev ali ožjih skupnosti, je zamenjala podoba nacionalnih junakov. Imena vklesana v farne spominske plošče in posamezniki zgubljeni v morju križev na vojaških pokopališčih ter obrazov na skupinskih fotografijah, ki so po eni strani postala popolnoma anonimna, po drugi strani pa so začeli predstavljati novo skupnost z razpozavnimi karakteristikami.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovnije

Raziskovalna področja

Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250 

Ključne besede

spoznavanje kulturne zgodovine • sistematična predstavitev notranje fronte na Slovenskem