RESTAURA

Opis

RESTAURA_logo

RESTAURA - Revitalizacija zgodovinskih stavb s pomočjo shem javno-zasebnega partnerstva

Leta 2016 se je začel evropski projekt RESTAURA - Revitalising Historic Buildings through Public-Private Partnership Schemes (program transnacionalnega sodelovanje Srednja Evropa 2014–2020), sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Program je usmerjen v spodbujanje učinkovite uporabe shem javno-zasebnega partnerstva pri revitalizaciji zgodovinskih stavb v srednjeevropskih državah. V projekt so vključeni partnerji s Poljske, Slovenije, Hrvaške in Slovaške, torej iz držav, kjer se veliko zgodovinskih stavb nahaja v slabem materialnem stanju in kjer je uporaba omenjenih shem zaradi različnih vzrokov še slabo razvita.

Projekt RESTAURA bo trajal do maja 2019. Njegov cilj je identificirati, preveriti in promovirati dobre prakse javno-zasebnega partnerstva na primeru zgodovinskih mest in stavb. Ob omejenih javnih proračunih lahko ta mehanizem prispeva k ohranjanju slovenske in srednjeevropske materialne kulturne dediščine. V okviru projekta se razvijajo strategije, akcijski načrti, pilotne akcije, delavnice za javni sektor itd., da bi se tako zagotovilo ohranjanje in valorizacijo dediščine preko javno-zasebnega partnerstva. Pri projektu sodelujejo trije slovenski partnerji: Mestna občina Nova Gorica, Fakulteta za poslovne vede ter Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Na pomen projekta kaže vključitev več pridruženih partnerjev, na primer Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Slovenske škofovske konference ter Nadškofije Ljubljana.

Pomoč uporabnikom

Projekt nudi pomoč uporabnikom. Več o tem si lahko preberete na uradni spletni strani projekta. Vabljeni k obisku!Ključne povezave