Osnovni podatki
Sodelavci:
dr. Vida Deželak–Barič
,
dr. Ervin Dolenc †
,
dr. Jure Gašparič
,
dr. Bojan Godeša
,
dr. Damijan Guštin
,
dr. Žarko Lazarevič
,
dr. Jurij Perovšek
, ,
dr. Mojca Šorn
,
dr. Jerca Vodušek Starič
,
dr. Marko Zajc
 
Trajanje:
1. junij 2006–30. november 2007
Šifra:
M6-0180 (B)
Opis

V pripravi.

Vodilni partner

Vodja projekta

Partnerji

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalna področja

Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250