Skip to main content

Zahodna slovenska narodnostna meja v luči sprememb časa

Opis

Projekt Zahodna slovenska narodnostna meja v luči sprememb časa  se osredotoča na zgodovinske raziskave v zahodnem slovenskem prostoru, njegovo bivanjsko kulturo, na razumevanje pojmov tradicija in kultura, na preučevanje zahodnih slovenskih narečij in jezikovnega stika ter raziskovanje socialnopolitične, ekonomske in trajnostne vloge dediščine v sodobnem, globalnem svetu. Izsledki raziskav, ki jih objavljamo v domačih in tujih strokovnih ter znanstvenih publikacijah, so lahko temelj inovativnega kulturnega in gospodarskega razvoja širšega goriškega prostora, katerega del skupnih nalog sodelavcev Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici je tudi Izvestje.


Raziskovalni program