Naslov:
Imago iustitiae. Historični sprehod skozi preiskovanje, sojenje in pravo pri plemstvu v poznem srednjem veku
Avtor:
Leto:
Zbirka:
ZRC 3
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Za odpravo vsakdanjih sporov je imel srednjeveški človek veliko možnosti. Do srede 14. stoletja se je izoblikoval sistem, ki je plemstvo podrejal deželnemu sodišču in deželnemu knezu, neprivilegirane sloje pa patrimonialnemu, mestnemu in deželskemu sodišču; med vsemi pa so bile priljubljene tudi neinstitucionalne oblike razsojanja in arbitraže ter nasilna pravna sredstva (fajde). Kratka monografija ponuja pregled načinov sojenja, sodnih postopkov in običajev, ki se kažejo iz listin med 12. in 15. stoletjem na ozemlju današnje Slovenije.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-90125-3-4

Specifikacija

mehka vezava • 12 × 19 cm • 142 strani

Cena

razprodano