István Széchenyi. Iz vizije v dejanja

Uredil: Gregor Antoličič
Leto: 2020


Monografija v slovenski prostor prinaša zgodbo o izjemno pomembnem madžarskem politiku, gospodarstveniku in narodnem buditelju. Podobno kot pri drugih narodih je dolgo 19. stoletje tudi pri Madžarih na dan naplavilo pomembne posameznike, ki so pripomogli k razvoju moderne nacionalne zavesti. Medtem ko je verjetno med Slovenci bolj poznano ime madžarskega politika Lajosa Kossutha, je bil prav tako pomembna gonilna sila madžarskega nacionalnega razvoja prav István Széchenyi. Kako pomemben je bil njegov vpliv na madžarsko zgodovino dokazujejo prav besede Kossutha, ki je svojega političnega nasprotnika Széchenyija opisal kot »največjega Madžara«. Pri pričujoči monografiji so sodelovali štirje zgodovinarji, trije slovenski in eden madžarski. Osrednji del knjige tvorita poglavji o Széchenyijevi življenjski poti, politični karieri in gospodarskemu delovanju. Tako uvodno poglavje o plemiški rodbini Széchenyi in njihovih posestih na Slovenskem, kot tudi zadnje poglavje o odnosu med Madžari in cesarjem Francem Jožefom pa monografijo postavljata v daljši časovni lok ter tako omogočata boljše razumevanje delovanja in daljnosežnega vpliva Istvána Széchenyija na madžarsko zgodovino.Kazalo vsebine

Predgovor (Edit Szilágyiné Bátorfi)
Uvod (Gregor Antoličič)

Plemiška rodbina Széchenyi ter njihova posest in osebna prisotnost na Slovenskem (Andrej Hozjan)
István Széchenyi (1791–1860) v kolesju madžarske politike in vizionarstva (Darja Kerec)
Koncept Széchenyijevih gospodarskih reform (Péter Halmai)
Franc Jožef in Madžari (Gregor Antoličič)

Viri in literatura
Imensko kazaloŠe ...

Posnetek predstavitve na novinarski konferenci Založbe ZRC:Ključne besede
19. st.
gospodarska zgodovina
István Széchenyi
Madžarska
Slovenija
zemljiška posest
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR