Naslov:
On the Eve of the Great War. Political concepts, conspiracies and theories
Uredili:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V knjigi so predstavljena različna gledanja slovenskih, avstrijskih in nemških zgodovinarjev na dogajanje ob izbruhu prve svetovne vojne. Študije avtorjev temeljijo na dolgoletnem preučevanje literature in arhivskega gradiva. Objavljeni prispevki dajejo vpogled v različne sfere predvojnega in medvojnega dogajanja in na nekaterih področjih prinašajo povsem nova dognanja. Bralcu bodo omogočila boljše razumevanje geopolitičnih okoliščin, ki so pripeljale do izbruha prve svetovne vojne. V času obeležij stote obletnice usodnega atentata v Sarajevu in začetka prve svetovne vojne avtorji poudarjajo pomen raziskovanja temeljnih dejavnikov, ki so svetovne velesile potisnili v medsebojni konflikt. To jim omogoča presojanje zgodovinskih dejstev iz različnih zornih kotov nacionalnih zgodovinopisji.

Kazalo vsebine
FOREWORD (Oto Luthar)
Arnold Suppan
WAS AUSTRIA-HUNGARY DOOMED TO FAIL?
Michael Epkenhans
GERMANY AND THE ORIGINS OF THE GREAT WAR
Martin Bayer
THE UNSURPRISING SUPRISE OF TOTAL WAR
Damijan Guštin
THE ISSUE OF THE WAR IN EUROPE AND WAR PLANNING IN THE EARLY 20th CENTURY
Andrej Rahten
THE BACKGROUNDS AND CIRCUMSTANCES OF ŽIBERT`S CONSPIRACY THEORY
INDEX OF PERSONS
Še ...

Prva svetovna vojna; Recenzije, Demokracija 29/XX, 16. 7. 2015

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Center za evropsko prihodnost (Mengeš)

ISBN

978-961-254-762-2

Specifikacija

trda vezava • 16 × 24 cm • 115 strani

Cena

20,00 EUR (redna)
17,00 EUR (klubska)