Naslov:
Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti
Uredila:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Monografija je plod projektne raziskave, ki si je prizadevala osvetliti zgodovino prisotnosti vojakov z ozemlja današnje Republike Slovenije na tujih tleh. V času, ko slovenske vojaške enote opravljajo mirovne naloge na kriznih žariščih v okviru NATO-vih misij, nudi retrospektiven pogled na različne zgodovinske situacije, ki so v preteklosti vodile vojake iz slovenskega prostora na različne konce sveta. Prispevki se nanašajo praktično na vsa zgodovinska obdobja od antike do 20. stoletja in med drugim osvetljujejo ustroj vojaške organizacije rimskega imperija, srednjeveško in novoveško plemiško vojsko ter križarske pohode, kakor tudi vključenost slovenskega prebivalstva v vojaške sisteme vseh državnih tvorb, ki so od nastanke modernih držav dalje vključevale slovensko ozemlje. Iz monografije je razvidno, da je bil slovenski prostor v vojaškem pogledu vpet v širšo evropsko in deloma svetovno skupnost.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-348-8

Specifikacija

trda vezava • 19 × 27 cm • 420 strani

Cena

22,00 EUR (redna)
20,00 EUR (klubska)