Naslov:
Zgodovina morale 2. Ljubezenske strasti, prevare, nasilje in njihovo kaznovanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Thesaurus memoriae Dissertationes 12
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V drugem delu monografije (prvi del je izšel leta 2015), ki sodi v razvijajočo se zgodovinsko poddisciplino zgodovina mentalitet in vsakdanjega življenja, je predstavljena ljubezenska in spolna morala v kontekstu nedovoljenih, grešnih, kriminaliziranih in drugih deviantnih oblik. Arhivski in materialni viri so avtorjevo pozornost usmerili v obdobje med 8. in 18. stoletjem, a z največjim poudarkom na renesančno in baročno dobo (16.–18. stoletje). Avtor uporablja zanimiv pristop in metodo: potem ko natančno predstavi sodno-upravne prakse in zapise iz obravnavanja morale, predstavi večje število primerov iz ločitvene in kazenske prakse (tudi mikro študije), ki jih pojasni tudi s primerjavami iz evropskega okolja. Tako iz različnih perspektiv osvetli razvoj zaznavanja najpogostejših spolnomoralnih problemov (zakonolom, konkubinat, nasilje in materialno zanemarjanje v zakonu, istospolne prakse, incest, bigamija, posilstvo, prostitucija itd.). Obe knjigi o morali dajeta vpogled v dolgo genezo sodobnega dojemanja ljubezenskih zaznav in praks ter deviacij v staroslovenski in tudi evropski družbi v predmoderni dobi.

Še ...

DUŠAN KOS: ZGODOVINA MORALE; Večer - v soboto 18.3.2017
Miha Naglič: ZGODOVINA MORALE 2; Gorenjski glas 3.2.2017
Dušan Kos: ZGODOVINA MORALE 2; Torekobpetih.si 6.12.2016
Aleksander Čobec: IZŠLA KNJIGA ZGODOVINA MORALE; Radio Slovenija 3, Svet kulture 2.11.2016

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Zgodovinski arhiv Ljubljana

ISBN

978-961-254-921-3

Specifikacija

trda vezava • 20 × 28 cm • 494 strani

Cena

49,00 EUR (redna)
41,00 EUR (klubska)

Različice

Zgodovina morale 1