• znanstvena svetnica (v pokoju)
  • urednica zbirke Thesaurus memoriae,
  • članica uredniškega odbora revije Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino 
Raziskovalna dejavnost

gospodarska zgodovina Slovencev 19. stoletja; zgodovina prometa v 18. in 19. stoletju; razvoj, vloga in pomen uradništva v slovenskem prostoru v 18. in 19. stoletju