• asistent
  • mladi raziskovalec
Telefon:
00386(0)1 47 06 207
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Matjaž Grahornik se ukvarja predvsem z zemljiškoposestno in socialno podobo (Spodnje) Štajerske v okviru nekdanje habsburške monarhije med 16. in 18. stoletjem.

Izbrane publikacije

Demografska in zemljiškoposestna podoba Dravskega polja v drugi polovici 17. stoletja, Matjaž Grahornik. 2015. Maribor: Matjaž Grahornik.

Šola Dobrovce: zbornik ob 120-letnici šolske zgradbe v Dobrovcah, Matjaž Grahornik. 2015. Miklavž na Dravskem polju: Občina Miklavž na Dravskem polju.

Genealogija rodbine Glaser oziroma Glazer, Matjaž Grahornik. 2015.

Prispevki k starejši zgodovini Miklavža na Dravskem polju do konca 16. stoletja, Matjaž Grahornik. 2010.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti 2015-2020 (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2020)

Življenjepis

Izobrazba:

  • 2008 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Dipl. zgodovinar
  • 2015 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Magister zgodovinskih znanosti

Zaposlitve

  • Od leta 2016 mladi raziskovalec na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana.

Znanja in sposobnosti

V zadnjem obdobju raziskuje delovanje pomembnih (spodnje)štajerskih plemiških rodbin, posebej gre izpostaviti Herbersteine. Osrednje delovno okolje poleg arhivov v Sloveniji predstavlja Štajerski deželni arhiv v Gradcu (Steiermärkisches Landesarchiv, Graz).

Raziskovalna področja

Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230 • Socialna in ekonomska zgodovina H270 • Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej H280 

Ključne besede

17. in 18. stol. • novoveška zgodovina • Štajerska • plemstvo • inventarji