dr. Matjaž Grahornik
  • asistent z doktoratom


00386(0)2 62 12 603

matjaz.grahornik@zrc-sazu.siMatjaž Grahornik se ukvarja predvsem z zemljiškoposestno in socialno podobo (Spodnje) Štajerske v okviru nekdanje habsburške monarhije med 16. in 18. stoletjem.

Izobrazba:

  • 2008 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Dipl. zgodovinar
  • 2015 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Magister zgodovinskih znanosti

Zaposlitve

  • Od leta 2016 mladi raziskovalec na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana.

Znanja in sposobnosti

V zadnjem obdobju raziskuje delovanje pomembnih (spodnje)štajerskih plemiških rodbin, posebej gre izpostaviti Herbersteine. Osrednje delovno okolje poleg arhivov v Sloveniji predstavlja Štajerski deželni arhiv v Gradcu (Steiermärkisches Landesarchiv, Graz).

Izpopolnjevanje v tujini

  • Stipendien der Stipendienstiftung der Republik Österreich (Dunaj, Avstrija, julij–oktober 2019). Projekt: Zur Genealogie eines (steierischen) Adelsgeschlect: Die Familie Herberstein. Mentorica: Unv. Prof. Mag. Dr. Marija Wakounig.
Raziskovalna področja
Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230
Socialna in ekonomska zgodovina H270
Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej H280

Ključne besede
plemstvo
Štajerska
novoveška zgodovina
inventarji
17. in 18. stol.