Skip to main content
Dr. Matjaž Grahornik
  • asistent z doktoratom


00386(0)2 62 12 603

matjaz.grahornik@zrc-sazu.si
Njegovo raziskovalno področje zajema predvsem zemljiškoposestno in socialno podobo (Spodnje) Štajerske v nekdanji habsburški monarhiji v času zgodnjega novega veka (16.–18. stoletje). V zadnjem času se osredotoča na raziskave novoveškega plemstva na Slovenskem, zlasti za ozemlje dežele Štajerske.

Zapuščinski inventarji družbenih elit na Štajerskem v zgodnjem novem veku (podoktorski_raziskovalni • 01. november 2022 - 31. oktober 2024)
Epidemije in zdravstvo v interakciji. Epidemije kot javnozdravstveni problem v slovenskem prostoru od epidemij kuge do 20. stoletja (temeljni_raziskovalni • 01. oktober 2021 - 30. september 2024)
Latinske in nemške kronike na Slovenskem (temeljni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Umetnost v času zatona plemstva: transformacije, translokacije in reinterpretacije (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2019 - 30. junij 2022)

Izobrazba:

  • 2008 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, diplomirani zgodovinar
  • 2015 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, magister zgodovinskih znanosti
  • 2021 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, doktor zgodovinskih znanosti

Zaposlitve

  • Od leta 2016 mladi raziskovalec na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana.
  • Od 2021, asistent z doktoratom, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Znanja in sposobnosti

Stalnica v njegovih raziskavah je vsakoletno raziskovalno delo v arhivih. Razen v slovenskih ustanovah redno raziskuje v avstrijskih arhivih, zlasti v Gradcu in tudi na Dunaju. Ukvarja se s transkripcijo in objavljanjem zgodovinskih virov, predvsem zapuščinskih inventarjev.

Izpopolnjevanje v tujini

  • Stipendien der Stipendienstiftung der Republik Österreich (Dunaj, Avstrija, julij–oktober 2019). Projekt: Zur Genealogie eines (steierischen) Adelsgeschlecht: Die Familie Herberstein. Mentorica: Unv. Prof. Mag. Dr. Marija Wakounig.
  • 2020 – štipendija dr. Bojana Erhatiča ZRC SAZU
Raziskovalna področja
Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230
Socialna in ekonomska zgodovina H270
Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej H280
Genealogy and heraldry H347

Ključne besede
plemstvo
Štajerska
novoveška zgodovina
zapuščinski inventarji
17. in 18. stol.