Skip to main content
dr. Eva Holz

znanstvena svetnica (v pokoju)

  • urednica zbirke Thesaurus memoriae,
  • članica uredniškega odbora revije Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino 


+386(0)14706211

eva.holz@zrc-sazu.sigospodarska zgodovina Slovencev 19. stoletja; zgodovina prometa v 18. in 19. stoletju; razvoj, vloga in pomen uradništva v slovenskem prostoru v 18. in 19. stoletju