Ciril Prestor: Ko sem nosil vojaško suknjo

Opis zbirke

Zbirka »Ko sem nosil vojaško suknjo« je razdeljena na več enot, in sicer jo sestavljajo: faksimile dnevnika Cirila Prestorja (32 strani), kjer je ob zapisih dogodkov tudi oznaka fotografij, galerija 370 oštevilčenih fotografij, razdeljenih v 12 podenot, ki jih sestavlja po 24 fotografij in razglednic, življenjepis in ostalo gradivo (letaki, povelja, zemljevidi, odlikovanja, značke), ki ga s komentarji opremlja dr. Petra Svoljšak.Vsebina

Prestorjev dnevnik je prvič uredila in objavila Eva Holz v časopisu Kronika. Slikovno gradivo zbirke je bilo deloma vključeno v monografijo dr. Ota Lutharja O žalosti niti besede. Uvod v kulturno zgodovino vélike vojne, v sklopu katere je obstoječa zbirka tudi nastala. Uredniško delo na gradivu zbirke je opravila Alenka Koren, ki je z Urošem Parazajdo pripravila tudi spletišče.

Do zbirke je mogoče dostopati tudi preko portala Arzenal, ki vključuje tudi krajši prestorjev življenjepis oziroma uvodna pojasnila o zbirki.