Osnovni podatki
28. februar 2018 ob 11:00
Mala dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana

Organizator
Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Historični semanar ZRC
Opis

Dr. Vanja Kočevar bo predstavil ceremonial vladarske umestitve na Kranjskem v obdobju od 15. do 18. stoletja.

Več o temi in predavatelju si preberite v vabilu na straneh Historičnega seminarja ZRC.

Vljudno vabljeni.

Dvorec Betnava - odličen v znanosti

23. 10. 2018 – Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Več >>

Petra Svoljšak o pokopališčih kot zgodovinopisnem viru

29. 10. 2018 – Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Več >>

Dušan Kos prejel nagrado ZZDS Klio

28. 9. 2018 – Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Več >>