Visoko avstrijsko državno priznanje za prof. dr. Andreja Rahtena

Datum objave: 22. januar 2020

Prof. dr. Andrej Rahten, znanstveni svetnik na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU je prejel Veliki zlati častni znak na traku, drugo najvišje odlikovanje, ki ga podeljuje zvezni predsednik Republike Avstrije. Prof. dr. Andrej Rahten je eden redkih prejemnikov avstrijskih državnih odlikovanj, ki je za svoje zasluge v kratkem času prejel kar dve odlikovanji, leta 2013 je namreč prejel Zlati častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo.

Veliki zlati znak na traku je bil prof. dr. Andreju Rahtenu dodeljen za dosežke in prizadevanja v okviru veleposlaniške funkcije na Dunaju med letoma 2013 in 2017, ko je izstopalo njegovo razumevanje tako avstrijskih stališč kot skupne zgodovine, pri čemer je vsekakor nezanemarljiva njegova zgodovinarska formacija, saj je zgodovino prostora nekdanje monarhije in širšega srednjeevropskega prostora razumeval in raziskoval kot skupno zgodovino. Kot je zapisano v utemeljitvi, si je prof. dr. Rahten kot slovenski veleposlanik v Republiki Avstriji prizadeval za razumevanje avstrijskih stališč, za kar je bilo njegovo znanje in razumevanje skupne zgodovine odločilnega pomena. Kot slovenski veleposlanik si je prizadeval za zbliževanje obeh narodov in je tako spodbujal številne skupne slovensko-avstrijske projekte ter se zavzemal za izboljšanje položaja slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in Štajerskem. Posebno je bil poudarjen odlikovančev preudaren razmislek ob uveljavljanju kompromisa o dvojezični topografiji in njegova podpora za delo skupnih odborov s Koroško in Štajersko. Veliki zlati znak na traku je pred prof. dr. Andrejem Rahtenom za veleposlaniško delo v Avstriji prejel le en slovenski veleposlanik na Dunaju, in sicer prof. dr. Ernest Petrič.
Skupni slovensko – avstrijski projekti in sodelovanje so tudi po vrnitvi z veleposlaniške funkcije na Dunaju temeljno vodilo raziskovalnega dela prof. dr. Andreja Rahtena, kar je razpoznala tudi Avstrijska akademija znanosti z izvolitvijo v dopisnega člana Avstrijske akademije znanosti leta 2019.

Sodelavke in sodelavci Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU iskreno čestitamo svojemu odlikovanemu sodelavcu.