Ženitni oklici pri sv. Nikolaju

Elektronska diplomatična izdaja najstarejše oklicne knjige v slovenščini
Datum objave: 06. julij 2022

Na portalu Elektronske znanstvene monografije, ki ga ureja Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, je izšla monografija Borisa Golca Najstarejša oklicna knjiga v slovenščini, Knjiga ženitnih oklicev ljubljanske stolne župnije sv. Nikolaja iz let 1737–1759.

Oklicna knjiga župnije sv. Nikolaja je obsežen in doslej manj znan vir. Avtor je pripravil komentiran diplomatični prepis celotne knjige, s katerim v časovnem razponu od 1737 do 1759 predstavi 2319 oklicanih poročnih parov. Ker gre za (pol)uradno zvrst besedila, ki je bilo namenjeno živi in vsakomur razumljivi govorni komunikaciji, je tu objavljena množica oklicev pravi zaklad žive, govorjene slovenščine sredi 18. stoletja. Z njo se bralcu razprejo stotine osebnih imen, priimkov, ljubljanskih in drugih toponimov ter socialnih oziroma stanovskih in poklicnih poimenovanj. (iz uvodne besede urednika zbirke dr. Matije Ogrina)

Monografija je nastala v okviru raziskovalnega projekta Zgodovinski atlas slovenskih mest (J6-9358), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Oklicna knjiga stolne župnije sv. Nikolaja je sicer že četrto delo Borisa Golca o uradovalni sloveniki, ki je izšlo v obliki elektronske znanstvenokritične objave. Druga dela istega avtorja so: