Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Življenje in delo pomembnih osebnosti severovzhodne Slovenije
Sodelavci:
,
Janja Črčinovič-Rozman
,
dr. Samo Fošnarič
,
dr. Boris Gombač
, ,
dr. Janez Marolt
, ,
dr. Mateja Matjašič Friš
, ,
dr. Andrej Vovko (retired)
 
Trajanje:
1. julij 2004–30. junij 2007
Šifra:
L6-6110 (B)
Opis

Osnovni cilj projekta je proučevanje življenja in dela pomembnih osebnosti, ki so živele in delovale na področju današnje severovzhodne Slovenije, ki je v dosedanjih tovrstnih raziskavah še zelo slabo predstavljena. Raziskava bo zajela osebnosti iz področja političnega življenja, gospodarstva, cerkvenega življenja, znanosti in šolstva, kulture in umetnosti, vojske, plemstva idr. Posebna pozornost bo posvečena tistim osebnostim, ki so bili do sedaj zaradi najrazličnejših razlogov najmanj ali sploh še ne obdelani oz. sta bila njihova vloga in pomen neustrezno predstavljena. Raziskovalno delo bo potekalo na osnovi preučevanja primarnih virov in obstoječe literature, rezultati dela projektne skupine pa bodo objavljeni v obliki izvirnih in preglednih znanstvenih člankov v znanstvenih publikacijah ter znanstvenih sestavkih v monografskih delih.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Narodni muzej Slovenije • Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Raziskovalna področja

Zgodovina srednjega veka H220 • Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230 • Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240 • Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250 

Ključne besede

biografije • pomembne osebnosti • severovzhodna Slovenija • politiki • vojaški poveljniki • duhovniki • plemiči • kulturni ustvarjalci • umetniki • gospodarstveniki • univerzitetni profesorji