Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Kulturna demografija prve svetovne vojne
Sodelavci:
dr. Pavlina Bobič
, , , ,
 
Trajanje:
1. maj 2009–30. april 2012
Šifra:
J6-2079 (B)
Opis

Vojaške žrtve prve svetovne vojne so, tako v slovenskem kot v širšem evropskem kontekstu, še vedno zastrte v statistični negotovosti. Zato ugotavljanje slovenskih žrtev prve svetovne vojne, znotraj takratnega avstro-ogrskega konteksta, in primerjalno znotraj evropskega konteksta, bistveno pripomore k boljšemu védenju o vojaški in socialni zgodovini vojne. Obenem pojasnjuje razumevanje sodobnih percepcij masovne smrti in povojnih odzivov, kar je temeljno za razumevanje kulturne zgodovine vojne. Projekt vzporedno zasleduje dva medsebojno povezana cilja. Po eni strani bo pojasnil temeljna vojaško – zgodovinska vprašanja, ki odsevajo pomembne vidike socialne zgodovine, t. i. socialno strukturo vojnih izgub, ki se prepletajo skozi vprašanja kdo je bil mobiliziran, oziroma kdo ni bil mobiliziran ter kdo in zakaj se je izognil vpoklicu. Na podlagi teh ugotovitev bomo mogli določiti starostno in socialno strukturo umrlih ter definirati t. i. izgubljeno generacijo (lost generation). Drugi cilj projekta je opredeljen v določitvi demografskih posledic vojne na prihodnjo demografsko podobo slovenskega prostora, saj bomo na podlagi pridobljenih podatkov s pomočjo statističnih metod poskušali izvesti t.i. demografske projekcije na razvoj oziroma trende v demografskem razvoju slovenskega prostora po prvi svetovni vojni.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnos Republike Slovenije

Raziskovalna področja

Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250 

Ključne besede

prva svetovna vojna • demografija • posledice vojne • vojne izgube