• višja znanstvena sodelavka,
  • koordinatorka Historičnega seminarja ZRC SAZU
  • članica uredniških odborov knjižne zbirke Thesaurus memoriae (serije Dissertationes, Fontes, Opuscula), knjižne zbirke Obzorja Koroške, publikacije Historični seminar
Telefon:
+386(0)14706212
Faks:
+386(0)14257801
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Ukvarja se s področjem socialne zgodovine medicine v okviru katerega se posveča predvsem zdravstveno-socialnim razmeram v 19. in na začetku 20. stoletja. Preučuje epidemije in njihove posledice, razvoj javnega zdravstvenega sistema in zdravstveno-socialno politiko v slovenskih deželah habsburške monarhije.

Redno raziskuje v slovenskih in avstrijskih arhivih na Dunaju in v Celovcu (Österreichisches Staatsarchiv, Kärntner Landesarchiv). Izpopolnjevanja: Štipendija Zavoda za odprto družbo (Open society Institute) za magistrski študij smer Sodobna zgodovina (Modern History) na Srednjeevropski univerzi (Central European University) v Budimpešti (1998/1999). Je članica avstrijskega združenja za preučevanje socialne zgodovine medicine Verein für Sozialgeschichte der Medizin.

Izbrane publikacije

Čas kolere : epidemije kolere na Kranjskem v 19. stoletju, Katarina Keber, 2007. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

"Patriae ac humanitati" : zdravstvena organizacija v zaledju soške fronte, Miha Šimac, Katarina Keber, 2011. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Socialna zgodovina medicine : raziskovanja na robu modernega zgodovinopisja?, Katarina Keber, 2001.

Kranjski obrambni mehanizem za zaščito pred prvo epidemijo kolere v Evropi, Katarina Keber, 2005.

Bolnice in upravno-zdravstvena ureditev v Mežiški dolini na prelomu 19. stoletja, Katarina Keber, 2008. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije.

Socialno-zdravstveni položaj rudarskih otrok premogovnika Leše pri Prevaljah v 19. in v začetku 20. stoletja, Katarina Keber, 2012. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije.

Epidemija v šolskih klopeh : primer španske gripe leta 1918 v osrednjeslovenskem prostoru, Katarina Keber, 2017.

Hrana, ki zdravi : varovalna in zdravilna vloga hrane v času epidemij kolere, Katarina Keber, 2016.

Zdravstvena dokumentacija kot vsestranski vir v znanstvenih raziskavah : primeri socialne zgodovine medicine, Katarina Keber, 2018.

Die Bergleute des Kohlebergwerks Leše (Liescha) bei Prevalje (Prävali), Katarina Keber, 2013.

Rudarji premogovnika Leše pri Prevaljah v 19. stoletju, Katarina Keber, 2011.

Zdravnik Moriz Gauster in njegova zdravstvena statistika iz leta 1859, Katarina Keber, 2010.

Ljubljanski zdravnik Fran Viljem Lipič in preteča epidemija kolere leta 1831, Katarina Keber, 2004.

Bolnica v Črni, Katarina Keber, 2018.

Zdravstvene reforme Marije Terezije in Gerarda van Swietna, Katarina Keber, 2018.

O boleznih otrok v raziskavah ljudske medicine Vinka Möderndorferja in Pavla Koširja, Katarina Keber, 2016.

Kolera v arhivskem gradivu : primer Cecilije Tenbaum, Katarina Keber, 2001.

Začetki uporabe "črnega zlata" in doba premoga, Katarina Keber, 2015.

Avstrijska vojaška zdravstvena služba, slovenski vojaški zdravniki in obolevanje vojakov v 19. stoletju, Katarina Keber, 2011.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Ambicije, karierizem, pohlep, prevare: socialno-materialne strategije, prakse in komunikacija družbenih elit na Slovenskem v zgodnjem novem veku (temeljni raziskovalni projekt • 1. september 202031. avgust 2023)

Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 201631. december 2018)

Ostali projekti >>
Življenjepis

IZOBRAZBA:

1998 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Diplomirana zgodovinarka
1999 (podiplomska) Department of History, Central European University v Budimpešti, Master of Arts in Modern History
2003 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Magistrica zgodovinskih znanosti
2006 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Doktorica zgodovinskih znanosti

ZAPOSLITVE:

2000–2003 Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana
2003– Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Raziskovalna področja

Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240 • Socialna in ekonomska zgodovina H270 

Ključne besede

socialna zgodovina medicine • zgodovina nalezljivih bolezni • razvoj javnega zdravstvenega sistema • 19. stoletje • 20. stoletje