• višja znanstvena sodelavka,
  • koordinatorka Historičnega seminarja ZRC SAZU
  • članica uredniškega odbora publikacije Historični seminar
  • članica uredniškega odbora knjižne zbirke Thesaurus memoriae (serije Dissertationes, Fontes, Opuscula)
Telefon:
+386(0)14706212
Faks:
+386(0)14257801
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Ukvarja se s področjem socialne zgodovine medicine s poudarkom na epidemijah kolere in razvojem javnega zdravstvenega sistema v 19. stoletju ter socialno politiko takratne družbe. Naziv doktorice znanosti si je pridobila z doktorsko disertacijo z naslovom Epidemije kolere in njihov vpliv na razvoj javnega zdravstvenega sistema v 19. stoletju na Kranjskem.

Izbrane publikacije

Socialno-zdravstveni položaj rudarskih otrok premogovnika Leše pri Prevaljah v 19. in v začetku 20. stoletja, Katarina Keber. 2012. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije

Rudarske bratovske skladnice kot ena od prvih organiziranih oblik zdravstvenega in socialnega zavarovanja v habsburški monarhiji, Katarina Keber. 2011

Avstrijska vojaška zdravstvena služba, slovenski vojaški zdravniki in obolevanje vojakov v 19. stoletju, Katarina Keber. 2011. Ljubljana: Založba ZRC

Socialna zgodovina medicine : raziskovanja na robu modernega zgodovinopisja?, Katarina Keber. 2001

Kolera v arhivskem gradivu : primer Cecilije Tenbaum, Katarina Keber. 2001

Ljubljanski zdravnik Fran Viljem Lipič in preteča epidemija kolere leta 1831, Katarina Keber. 2004

Kranjski obrambni mehanizem za zaščito pred prvo epidemijo kolere v Evropi, Katarina Keber. 2005

Čas kolere : epidemije kolere na Kranjskem v 19. stoletju, Katarina Keber. 2007. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

Bolnice in upravno-zdravstvena ureditev v Mežiški dolini na prelomu 19. stoletja, Katarina Keber. 2008. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije

Hütet euch vor unreifem Obst! : Gesundheitspflege und Ernährung in Krain zur Zeit der Choleraepidemien, Katarina Keber. [2007]. [Vevey]: Association Internationale pour l'Histoire des Alpes, = Associazione Internazionale per la Storia delle Alpi, = Internationale Gesellschaft für historische Alpenforschung

Cholera epidemics and the public healthcare system in Carniola, Katarina Keber. 2009

"Patriae ac humanitati" : zdravstvena organizacija v zaledju soške fronte, Miha Šimac, Katarina Keber. 2011. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti 2015-2020 (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2020)

Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji (temeljni raziskovalni projekt • 1. junij 201130. junij 2014)

Ostali projekti >>
Življenjepis

IZOBRAZBA:

1998 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Diplomirana zgodovinarka
1999 (podiplomska) Department of History, Central European University v Budimpešti, Master of Arts in Modern History
2003 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Magistrica zgodovinskih znanosti
2006 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Doktorica zgodovinskih znanosti

ZAPOSLITVE:

2000–2003 Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana
2003– Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

ZNANJA IN SPOSOBNOSTI:

Ukvarja se s področjem socialne zgodovine medicine, v okviru katerega se posveča predvsem zdravstveno-socialnim razmeram v 19. in na začetku 20. stoletja. Po eni strani preučuje sam pojav epidemij in njihovih posledic (primer epidemij kolere), po drugi strani pa jo zanima razvoj javnega zdravstvenega sistema v slovenskih deželah (Kranjska, Koroška) ter s tem v zvezi socialna politika takratne družbe. Redno raziskuje v slovenskih in avstrijskih arhivih na Dunaju in v Celovcu (Österreichisches Staatsarchiv, Kärntner Landesarchiv). Ima izkušnje tako v sodelovanju pri raziskovalnih projektih kot tudi v uredniškem delu.

Raziskovalna področja

Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240 • Socialna in ekonomska zgodovina H270 

Ključne besede

socialna zgodovina medicine • zgodovina nalezljivih bolezni • razvoj javnega zdravstvenega sistema • 19. stoletje • 20. stoletje