dr. Katarina Keber
  • višja znanstvena sodelavka,
  • koordinatorka Historičnega seminarja ZRC SAZU
  • članica uredniških odborov knjižne zbirke Thesaurus memoriae (serije Dissertationes, Fontes, Opuscula), knjižne zbirke Obzorja Koroške, publikacije Historični seminar


+386(0)14706212

+386(0)14257801

katarina.keber@zrc-sazu.siUkvarja se s področjem socialne zgodovine medicine v okviru katerega se posveča predvsem zdravstveno-socialnim razmeram v 19. in na začetku 20. stoletja. Preučuje epidemije in njihove posledice, razvoj javnega zdravstvenega sistema in zdravstveno-socialno politiko v slovenskih deželah habsburške monarhije.

Redno raziskuje v slovenskih in avstrijskih arhivih na Dunaju in v Celovcu (Österreichisches Staatsarchiv, Kärntner Landesarchiv). Izpopolnjevanja: Štipendija Zavoda za odprto družbo (Open society Institute) za magistrski študij smer Sodobna zgodovina (Modern History) na Srednjeevropski univerzi (Central European University) v Budimpešti (1998/1999). Je članica avstrijskega združenja za preučevanje socialne zgodovine medicine Verein für Sozialgeschichte der Medizin.

Ambicije, karierizem, pohlep, prevare: socialno-materialne strategije, prakse in komunikacija družbenih elit na Slovenskem v zgodnjem novem veku ( temeljni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije ( temeljni_raziskovalni • 01. januar 2016 - 31. december 2018)
Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji ( temeljni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Kulturna demografija prve svetovne vojne ( temeljni_raziskovalni • 01. maj 2009 - 30. april 2012)
Gospodarsko-socialni položaj prebivalstva na Slovenskem na prehodu iz fevdalizma v kapitalizem ( temeljni_raziskovalni • 01. februar 2008 - 30. januar 2011)
Prikrita dežela ( aplikativni_raziskovalni • 01. februar 2008 - 01. januar 2011)
Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti ( temeljni_raziskovalni • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)
Za svobodo domovine. Fronta v Julijcih 1915-1917 ( interdisciplinarni • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)
Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti ( research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)

IZOBRAZBA:

1998 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Diplomirana zgodovinarka
1999 (podiplomska) Department of History, Central European University v Budimpešti, Master of Arts in Modern History
2003 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Magistrica zgodovinskih znanosti
2006 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Doktorica zgodovinskih znanosti

ZAPOSLITVE:

2000–2003 Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana
2003– Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Raziskovalna področja
Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240
Socialna in ekonomska zgodovina H270

Ključne besede
19. stoletje
razvoj javnega zdravstvenega sistema
zgodovina nalezljivih bolezni
socialna zgodovina medicine
20. stoletje