Osnovni podatki
Sodelavci:
mag. Dean Ceglar
, ,
 
Trajanje:
1. januar 2000–30. junij 2002
Šifra:
J6-2266 (B)
Opis

Problem odnosa med mestom in podeželjem je eno izmed pomembnih če že ne temeljnih gibal družbenopolitičnega razvoja na Slovenskem. Na Slovenskem se to razmerje kaže ne le zaradi usmerjanja gospodarskega razvoja marveč tudi zaradi narodnostnih razmer, ki pa so bile v vsaki slovenski deželi različne. Zlasti na Primorskem je odnos mesta do zaledja pogojeval posebna družbena in politična stanja ,ki so ustvarjala in tudi označevala vso pestrost slovensko-italijanskih odnosov zlasti od druge polovice 19. stoletja dalje.

Vodja projekta na ZRC

Raziskovalna področja

Socialna in ekonomska zgodovina H270 • Politična zgodovina H271 

Ključne besede

odnosi med mestom in podeželjem • mesto