Odnos med mesti in zaledjem na Slovenskem (1500–1918) s posebnim ozirom na Primorsko

fundamental research project
Osnovni Podatki

Opis

Problem odnosa med mestom in podeželjem je eno izmed pomembnih če že ne temeljnih gibal družbenopolitičnega razvoja na Slovenskem. Na Slovenskem se to razmerje kaže ne le zaradi usmerjanja gospodarskega razvoja marveč tudi zaradi narodnostnih razmer, ki pa so bile v vsaki slovenski deželi različne. Zlasti na Primorskem je odnos mesta do zaledja pogojeval posebna družbena in politična stanja ,ki so ustvarjala in tudi označevala vso pestrost slovensko-italijanskih odnosov zlasti od druge polovice 19. stoletja dalje.


Ključne besede
mesto
odnosi med mestom in podeželjemRaziskovalna področja
Politična zgodovina H271
Socialna in ekonomska zgodovina H270