Osnovni podatki
Sodelavci:
, , , ,
 
Trajanje:
1. september 2005–31. avgust 2008
Šifra:
J6-7002 (B)
Opis

Projekt »Stalnice in prelomi v zgodovini slovenskega prostora« je usmerjen k celovitemu raziskovanju reprezentativnih sektorjev življenja in izkušnje ljudi (arhiv plemiške rodbine Auersperg, intelektualna zgodovina, mit Lepe Vide) na določenem ozemlju skozi več stoletij. S poseganjem na različna področja opozarja na njihovo kompleksno medsebojno povezanost v srednjeevropskem in slovenskem okviru tako v procesih »dolgega trajanja« kot v hipnih preobratih. Z izdelavo analitičnih in sintetičnih študij prispeva k informacijski obogatitvi zainteresirane javnosti na področju kulturne dediščine.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalna področja

Zgodovina filozofije H130 • Zgodovina srednjega veka H220 • Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230 • Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240 • Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250 • Umetnostna zgodovina H310 • Filozofska estetika H390 • Zgodovina in filozofija družboslovja S100 

Ključne besede

zgodovina slovenskega in srednjeevropskega prostora • kontinuiteta • diskontinuiteta • viri