Stalnice in prelomi v zgodovini slovenskega prostora

fundamental research project
Osnovni Podatki

Opis

Projekt »Stalnice in prelomi v zgodovini slovenskega prostora« je usmerjen k celovitemu raziskovanju reprezentativnih sektorjev življenja in izkušnje ljudi (arhiv plemiške rodbine Auersperg, intelektualna zgodovina, mit Lepe Vide) na določenem ozemlju skozi več stoletij. S poseganjem na različna področja opozarja na njihovo kompleksno medsebojno povezanost v srednjeevropskem in slovenskem okviru tako v procesih »dolgega trajanja« kot v hipnih preobratih. Z izdelavo analitičnih in sintetičnih študij prispeva k informacijski obogatitvi zainteresirane javnosti na področju kulturne dediščine.


Ključne besede
viri
diskontinuiteta
kontinuiteta
zgodovina slovenskega in srednjeevropskega prostoraRaziskovalna področja
Zgodovina in filozofija družboslovja S100
Filozofska estetika H390
Umetnostna zgodovina H310
Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250
Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240
Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230
Zgodovina srednjega veka H220
Zgodovina filozofije H130