Naslov:
Med cesarstvom in kraljestvom. Študija čezmejnih kulturnozgodovinskih povezav
Uredili:
Drugi avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga vsebuje šest študij, ki so nastale v okviru projekta EU pristopne pomoči z naslovom Prebujena kulturna dediščina. Študije so posvečene srednjeveški in zgodnje-novoveški zgodovini Bele krajine in dela hrvaškega Pokolpja, ki ju je v preteklosti v mnogočem družila skupna usoda.

Kljub dejstvu, da je Bela krajina spadala v Sveto rimsko cesarstvo, njena hrvaška soseščina pa je bila del Ogrskega kraljestva, so pomembnejše plemiške rodbine, ki se jim je uspelo uveljaviti v tem prostoru, imele posesti na obeh straneh meje. V 17. in 18. stoletju so se zaradi intenzivnih kulturnih stikov s sosednim prostorom tudi Belokranjci prištevali k Hrvatom.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Občina Črnomelj

ISBN

978-961-254-433-1

Specifikacija

mehka vezava • 19 × 27 cm • 225 strani

Cena

ni več na zalogi