Red. prof. ddr. Igor Grdina

znanstveni svetnik+386 1 47 06 298

igor.grdina@zrc-sazu.siPreoblikovanje spomina - Propaganda in komemoracija kot sestavni del 1. svetovne vojne ( temeljni_raziskovalni • 01. julij 2004 - 30. junij 2007)
Prikrita dežela ( aplikativni_raziskovalni • 01. februar 2008 - 01. januar 2011)
Srednjeveška in novoveška pisna dediščina na Slovenskem – edicije listin ( temeljni_raziskovalni • 01. januar 2007 - 31. december 2009)
Stalnice in prelomi v zgodovini slovenskega prostora ( temeljni_raziskovalni • 01. september 2005 - 31. avgust 2008)
Za svobodo domovine. Fronta v Julijcih 1915-1917 ( interdisciplinarni • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)