Osnovni podatki
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
1. januar 2007–31. december 2009
Šifra:
J6-9167 (B)
Opis

V sklopu nacionalne dediščine in sploh kulturne dediščine, ki presega nacionalne okvire predstavljajo starejši zgodovinski viri specifično kategorijo. V teh okoliščinah je poglavitna naloga zgodovinopisja v prvi vrsti korektna integracija teh težje dostopnih in manj znanih zgodovinskih virov v primarne in posledično sekundarne zgodovinske raziskave in s tem umestitev vsebovanih informacij v védenja na področju lokalne, regionalne in nacionalne zgodovine, kar v končni fazi pomeni njihovo dopolnitev, preciziranje in nadgradnjo. Za dosego tega cilja je potrebno združiti metode, ki jih zgodovinopisje uporablja pri preučevanju in vrednotenju zgodovinskih virov (t. i. temeljne zgodovinske vede) in možnosti, ki jih nudijo sodobne informacijske tehnologije. Tema predlaganega projekta je preučevanje in prezentacija (objavljanje v standardni knjižni obliki kot tudi v obliki elektronske podatkovne baze) še neobjavljenih oziroma s strani stoke še ne- ali pa slabo upoštevanih zaključenih listinskih fondov in sicer konkretno v okviru tu predlaganega projekta: listin plemiške rodbine Auersperg (Turjaški), ki se nahajajo izven osrednjega rodbinskega arhiva, v različnih arhivih v Avstriji Italiji, Na Hrvaškem, Madžarskem, Češkem in Sloveniji. Cilj predlaganega projekta je sodobna optimalna tekstno-kritična objava omenjenega fonda listin z relevantnim znanstvenim aparatom in komentarjem v obliki razprave z izsledki opravljenih temeljnih raziskav, obenem pa tudi izgradnja informacijskega sistema – podatkovne baze, ki bo omogočal učinkovitejšo uporabo gradiva in z možnostjo širitve predstavljal sistemsko rešitev tovrstnih prezentacij v bodoče.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalna področja

Zgodovina srednjega veka H220 • Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230 

Ključne besede

srednji vek • novi vek • Kranjska • Štajerska • Koroška • Goriška • Slovenija • Srednja Evropa • gospodarska zgodovina • družbena zgodovina • listine • kulturna dediščina