Skip to main content
Dr. Miha Seručnik
  • znanstveni sodelavec
  • skrbnik knjižnice ZiMK

 



+386(0)14706214

+386(0)14257801

miha.serucnik@zrc-sazu.si




Ukvarja se s z agrarno-gospodarsko zgodovino 19. stoletja. Pri tem se osredotoča na spremembe, ki jih je v drugi polovici stoletja povzročilo vključevanje slovenskega ozemlja v širše tokove modernizacije in tržnega gospodarstva.
Prva svetovna vojna: zgodovinski spomin in opomin (raziskovalni projekt • 01. januar 2013 - 31. december 2014)
Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Slovenski toponimi v času in prostoru (Historična topografija Slovenije od srednjega veka do 19. stoletja) (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti (raziskovalni program • 01. januar 2015 - 31. december 2021)

IZOBRAZBA:

  • 2004 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, univerzitetni diplomirani zgodovinar
  • 2010 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, doktor zgodovinskih znanosti

ZAPOSLITVE:

Od 2006 (polna zaposlitev) Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

ZNANJA IN SPOSOBNOSTI:

Poleg dela na primarnih zgodovinskih virih se ukvarja z uporabo računalniških podatkovnih zbirk kot orodja za obdelavo obsežnejših serij podatkov, ki so v virih druge polovice 19. stoletja čedalje bolj pogosti in izčrpni.

Ključne besede
historični katastri
trtna uš
vinogradništvo
kmetijstvo
gospodarske spremembe
19. stoletje
digitalna humanistika