Skip to main content

04

JUL

15:00

Naravni viri v Alpah

Družbena in okoljska vzdržnost srenjskih, individualnih in javnih oblik upravljanja


Osnovni podatki

04. julij 2013 ob 15:00 do 06. julij 2013 ob 11:30
Postojna–Idrija–Postojna

Organizator: International Association for Alpine History, Znanstveno raziskovalno središče Univerze na Primorskem


Opis

Mednarodno društvo za zgodovino Alp/
Associazione internazionale per la storia delle Alpi/
Internationale Gesellschaft für historische Al­pen­for­schung/
International Association for Alpine History

prireja v sodelovanju z

Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske aka­de­mi­je zna­nosti in umetnosti in
Znanstveno-raziskovalnim sre­di­ščem Uni­ver­ze na Pri­mor­skem

9. mednarodno znanstveno konferenco z naslovom

NARAVNI VIRI V ALPAH

Družbena in okoljska vzdržnost srenjskih, in­di­vi­du­al­nih in jav­nih ob­lik upravljanja

Mednarodni posvet bo obravnaval aktualno temo človekovega odnosa do okolja kot vira energije ter sredstev za preživetje in proizvodnjo. V Alpah so se skozi zgodovino zaradi specifičnosti ekosistemov oblikovali posebni načini upravljanja z okoljem. Ti so na eni strani vključevali kolektivne oblike, v katerih je z viri razpolagala lokalna skupnost, na drugi strani pa so na področje upravljanja z okoljem dejavno posegale javne oblasti. Cilj simpozija je proučiti družbeno in okoljsko vzdržnost ravnanja z okoljem v preteklosti ter ga primerjati s sodobnimi razvojnimi in okoljevarstvenimi vprašanji.

Vljudno vabljeni k udeležbi.

Predstavitev znanstvene konference na strani Med­na­rod­ne­ga združenja [AISA].

aisa
zrc_sazuUP_koper