Miha Kosi novi slovenski predstavinik ICHT

Datum objave: 22. september 2022

Med 13. in 16. septembrom 2022 se je na Irskem odvijala konferenca Mednarodne komisije za zgodovino mest (International Commission for the History of Towns ICHT) z naslovom Crisis in Urban Order.

Na generalni skupščini mednarodne komisije za zgodovino mest, ki se je odvijala v okviru konference, je bil dr. Miha Kosi, višji znanstveni sodelavec na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa, sprejet in potrjen kot slovenski predstavnik komisije (member of the ICHT). Miha Kosi je nasledil dolgoletno članico komisije dr. Darjo Mihelič.

Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU bo leta 2025 gostil mednarodno komisijo in znanstveno konferenco za zgodovino mest.

Več o komisiji in njenem delu ter poslanstvu na spletni strani historia urbium.