• višji znanstveni sodelavec,
  • urednik zbirke Thesaurus memoriae,
  • član uredniškega odbora Kronike, časopisa za krajevno zgodovino
Telefon:
+386(0)14706205
Faks:
+386(0)14257801
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

srednjeveška zgodovina; zgodovina mest; zgodovina prometa; zgodovina viteških redov in križarskih vojn; historična geografija

Pedagoška dejavnost:

  • Kulturna zgodovina fevdalizma, Kulturna zgodovina, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici
Izbrane publikacije

Predurbane ali zgodnjeurbane naselbine? : Civitas Pettouia, Carnium/Creina in druga centralna naselja neagrarnega značaja v zgodnjem srednjem veku. Del 1, Miha Kosi. 2005

Predurbane ali zgodnjeurbane naselbine? : Civitas Pettouia, Carnium/Creina in druga centralna naselja neagrarnega značaja v zgodnjem srednjem veku. Del 2, Miha Kosi. 2010

Templarji na Slovenskem : prispevek k reševanju nekaterih vprašanj srednjeveške zgodovine Prekmurja, Bele krajine in Ljubljane, Miha Kosi. 1994

Potujoči srednji vek, Miha Kosi. 1997

--- quae terram nostram et Regnum Hungariae dividit --- : razvoj meje cesarstva na Dolenjskem v srednjem veku, Miha Kosi. 2002

Dežela, ki je ni bilo : Posavinje med Kranjsko in Štajersko od 11. do 15. stoletja, Miha Kosi. 2008

Stadtgründung und Stadtwerdung : Probleme und Beispiele aus dem slowenischen Raum, Miha Kosi. 2009

Promet na Slovenskem v srednjem veku, Miha Kosi. 2002

Written sources for the research of medieval mobility in the southeast provinces of the empire : paper 1121-c, Miha Kosi

Freisinški škofje kot ustanovitelji meščanskih naselbin in začetki mesta Škofja Loka = Freisinger Bischöfe als Städtegründer und das Werden der Stadt Bischoflack, Miha Kosi

Civitas Pettouia of the Archbishopric of Salzburg on the border of the empire : from early central place to a developed Medieval town : paper 1517-a, Miha Kosi

Die mittelalterlichen Städte Sloweniens im Lichte der Verkehrsverbindungen, Miha Kosi

The age of the crusades in the South-East of the Empire : between the Alps and the Adriatic, Miha Kosi

Cruciferi - Crucesignati : prispevek k zgodovini križarskih vojn in križarskih viteških redov v 12.-13. stoletju, Miha Kosi

Gospostva vojvode Friderika II. Babenberškega v letih 1230-1246, Miha Kosi, Andrej Komac

"Onstran gore, tostran Ogrske" : (Bela krajina v poznem srednjem veku), Miha Kosi, Phil Mason, Milan Lovenjak, Miha Kosi, Boris Golec, Andrej Gaspari

Habsburška Kranjska okoli leta 1340, Miha Kosi, Andrej Nared

Transport železa in vina v poznem srednjem veku, Miha Kosi, France M. Dolinar, Aleš Gabrič, Boris Golec, Miha Kosi, Tomaž Nabergoj, Mateja Rihtaršič, Vanda Babič, Peter Štih

Templarji na Slovenskem : prispevek k reševanju nekaterih vprašanj srednjeveške zgodovine Prekmurja, Bele Krajine in Ljubljane, Miha Kosi. 1995. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije

Potujoči srednji vek : cesta, popotnik in promet na Slovenskem med antiko in 16. stoletjem, Miha Kosi. 1998. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC

Stadtgründung und Stadtwerdung : Probleme und Beispiele aus dem slowenischen Raum : [predavanje na konferenci 25. Österreichischer Historikertag 2008, 34. Österreichischer Archivtag, 15. bis 19 September 2008, St. Pölten, 18.IX.2008], Miha Kosi. 2008. St. Pölten

Thesaurus memoriae, Opuscula, . 002-. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Založba ZRC, ZRC SAZU

Thesaurus memoriae, Fontes, . 002-. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Založba ZRC, ZRC SAZU

Thesaurus memoriae, Dissertationes, . 003-. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Založba ZRC, ZRC SAZU

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Slovenski toponimi v času in prostoru (Historična topografija Slovenije od srednjega veka do 19. stoletja) (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

Ostali projekti >>

Raziskovalna področja

Zgodovina srednjega veka H220 • Socialna in ekonomska zgodovina H270 

Ključne besede

srednji vek • promet • vojaški redovi • zgodovina mest