Dr. Miha Kosi
  • višji znanstveni sodelavec,
  • urednik zbirke Thesaurus memoriae,
  • član uredniškega odbora Kronike, časopisa za krajevno zgodovino


+386(0)14706205

+386(0)14257801

miha.kosi@zrc-sazu.sisrednjeveška zgodovina; zgodovina mest; zgodovina prometa; zgodovina viteških redov in križarskih vojn; historična geografija

Pedagoška dejavnost:

  • Kulturna zgodovina fevdalizma, Kulturna zgodovina, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici
Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti ( temeljni_raziskovalni • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)
Elenchus fontium historiae Slovenicae urbanae. – Objava izbora virov za slovensko urbano zgodovino ( temeljni_raziskovalni • 01. februar 2008 - 30. januar 2011)
Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih ( temeljni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Študije za sintezo zgodovine slovenskih mest v dobi fevdalizma (do 1848) ( temeljni_raziskovalni • 01. julij 2004 - 30. junij 2007)
Slovenski toponimi v času in prostoru (Historična topografija Slovenije od srednjega veka do 19. stoletja) ( temeljni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti ( research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Raziskovalna področja
Zgodovina srednjega veka H220
Socialna in ekonomska zgodovina H270

Ključne besede
srednji vek
promet
vojaški redovi
zgodovina mest