Dr. Miha Kosi
  • višji znanstveni sodelavec,
  • urednik zbirke Thesaurus memoriae,
  • član uredniškega odbora Kronike, časopisa za krajevno zgodovino


+386(0)14706205

+386(0)14257801

miha.kosi@zrc-sazu.sisrednjeveška zgodovina; zgodovina mest; zgodovina prometa; zgodovina viteških redov in križarskih vojn; historična geografija

Pedagoška dejavnost:

  • Srednjeveška zgodovina; Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Raziskovalna področja
Zgodovina srednjega veka H220
Socialna in ekonomska zgodovina H270

Ključne besede
srednji vek
promet
vojaški redovi
zgodovina mest