Skip to main content
Dr. Miha Kosi
 • višji znanstveni sodelavec, docent
 • slovenski predstavnik pri Mednarodni komisiji za zgodovino mest ICHT (International Commission for the History of Towns)
 • predstavnik delavne skupine za zgodovinske atlase (Atlas Working Group) pri ICHT
 • slovenski predstavnik pri Mednarodni komisiji za proučevanje nemškega viteškega reda IHKEDO (Internationale Historische Kommission zur Erforschung des Deutscen Ordens)
 • član Mednarodnega združenja za proučevanje križarskih vojn in latinskega vzhoda (ISSCLE)
 • član uredniškega odbora zbirke Thesaurus memoriae
 • član uredniškega odbora revije Kronika
 • član uredniškega odbora zbirke SHT (Slovenska historična topografija)


+386(0)14706205

+386(0)14257801

miha.kosi@zrc-sazu.si
Srednjeveška zgodovina, zlasti zgodovina mest, zgodovina križarskih vojn in viteških redov, zgodovina prometa in komunikacij, zgodovina plemstva (predvsem grofov Celjskih), historična geografija in topografija (npr. oblikovanje dežel, nastanek meja).

Pedagoška dejavnost:

 • Zgodovina srednjega veka, predavanja na 1. stopnji študijskega programa Zgodovina na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru;
 • Izbrana poglavja iz zgodovine srednjega veka, predavanja na 2. stopnji študijskega programa Zgodovina na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru.
Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti (raziskovalni program • 01. januar 2022 - 31. december 2027)
Zgodovinski atlas slovenskih mest (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2018 - 30. junij 2022)
Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije (temeljni raziskovalni projekt • 01. januar 2016 - 31. december 2018)
Slovenski toponimi v času in prostoru (Historična topografija Slovenije od srednjega veka do 19. stoletja) (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Elenchus fontium historiae Slovenicae urbanae. – Objava izbora virov za slovensko urbano zgodovino (temeljni raziskovalni projekt • 01. februar 2008 - 30. januar 2011)
Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti (temeljni raziskovalni projekt • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)
Študije za sintezo zgodovine slovenskih mest v dobi fevdalizma (do 1848) (temeljni raziskovalni projekt • 01. julij 2004 - 30. junij 2007)

 

Izobrazba:

 • 1996 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Profesor zgodovine
 • 1996 (dodiplomska) Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Diplomirani geograf
 • 2001 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Doktor zgodovinskih znanosti

 

Zaposlitev:

 • Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana (od 1996)
 • Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici (petinsko, 2008–2012)
 • Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru (petinsko, od 2016)

p { line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; background: transparent }a:link { color: #0000ff; text-decoration: underline }

Raziskovalna področja
Zgodovina srednjega veka H220
Socialna in ekonomska zgodovina H270

Ključne besede
srednji vek
promet
vojaški redovi
zgodovina mest