Castellologica Slovenica.

Založnik: Založba ZRC
Leto: 2018


Slovenska grajska dediščina je eden tistih segmentov slovenske preteklosti, ki sodi med najbolj zapostavljene in najmanj raziskane. Temu primeren je tudi prevladujoč brezbrižen odnos do gradov, ki običajno vodi v njihovo propadanje, le redko pa v njihovo obnovo. Posamezni zvezki v zbirki na interdisciplinaren način predstavljajo izbrano grajsko stavbo iz slovenskega prostora, njeno zgodovino, arhitekturne značilnosti, lastnike in vlogo, ki jo je odigrala v preteklosti. Zbirka raziskovalce različnih ved dodatno spodbuja k raziskovanju slovenske grajske dediščine, nudi znanstveno podporo konservatorski službi, ki je pristojna za obnavljanje grajskih stavb, skuša spodbuditi državo in pristojne službe k oblikovanju nove politike do gradov na Slovenskem, ki bo zagotovila trajnejšo in primernejšo rešitev za grajsko dediščino, in krepi ozaveščanje slovenske javnosti, da so gradovi pomemben del naše preteklosti, kulturne krajine in slovenskega zgodovinskega spomina.


Naslovi

Publikacija
Grad Turjak
Castellologica Slovenica 2

Leto: 2020
Uredili: Mija Oter Gorenčič, Renata Komić Marn, Miha Preinfalk

89.00 €

Publikacija
Dvorec Betnava
Castellologica Slovenica 1

Leto: 2018
Uredil: Franci Lazarini, Miha Preinfalk

39.00 €

Ključne besede
dvorec Betnava
Maribor


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR