Naslov:
Castellologica Slovenica
Uredniški odbor:
Obdobje:
od 2018
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Slovenska grajska dediščina je eden tistih segmentov slovenske preteklosti, ki sodi med najbolj zapostavljene in najmanj raziskane. Temu primeren je tudi prevladujoč brezbrižen odnos do gradov, ki običajno vodi v njihovo propadanje, le redko pa v njihovo obnovo. Posamezni zvezki v zbirki na interdisciplinaren način predstavljajo izbrano grajsko stavbo iz slovenskega prostora, njeno zgodovino, arhitekturne značilnosti, lastnike in vlogo, ki jo je odigrala v preteklosti. Zbirka raziskovalce različnih ved dodatno spodbuja k raziskovanju slovenske grajske dediščine, nudi znanstveno podporo konservatorski službi, ki je pristojna za obnavljanje grajskih stavb, skuša spodbuditi državo in pristojne službe k oblikovanju nove politike do gradov na Slovenskem, ki bo zagotovila trajnejšo in primernejšo rešitev za grajsko dediščino, in krepi ozaveščanje slovenske javnosti, da so gradovi pomemben del naše preteklosti, kulturne krajine in slovenskega zgodovinskega spomina.

 

Naslovi
Grad Turjak
Castellologica Slovenica 2

Uredili: Mija Oter Gorenčič, Renata Komić Marn, Miha Preinfalk
Leto: 2020
Dvorec Betnava
Castellologica Slovenica 1

Uredil: Franci Lazarini, Miha Preinfalk
Leto: 2018

Založnik

Založba ZRC

ISSN

2591-2569

Specifikacija

trda vezava