Opis

Med letoma 1995–2001 je v zbirki v sedmih knjigah izšla faksimilirana izdaja t. i. jožefinskega vojaškega zemljevida, ki zajema področje Slovenije in katerega originali se nahajajo v kartografski zbirki Vojnega arhiva na Dunaju. Zemljevid je nastal med letoma 1763 in 1787 in je bil več kot eno stoletje skrbno varovana vojaška skrivnost. Posamezni zvezek je sestavljen iz dveh delov: v prvem delu so objavljeni opisi pokrajine v nemškem izvirniku in vzporednem slovenskem prevodu, toponimija kart in seznam tedanjih in sedanjih poimenovanj krajev, v drugem pa so zbrane barvne reprodukcije zemljevidov v originalni velikosti.

 

Naslovi

Založnika

Založba ZRC • Arhiv Republike Slovenije

Specifikacija

trda vezava + zemljevidi • 21 × 29,5 cm