• editor of the Thesaurus memoriae series (Ljubljana)
  • member of Kronika, časopis za krajevno zgodovino review (Ljubljana) editorial board
Phone:
+386(0)14706205
Fax:
+386(0)14257801
E-mail:
Research interests

Areas of research

medieval history, history of towns, history of transport and travel, history of military orders and the crusades, historical geography

Collaboration in research programmes

  • Basic Research in Slovene Cultural Past

Collaboration in research projects

  • Elenchus Fontium Historiae Slovenicae Urbanae. - Editions of Selected Historical Sources for Slovenian Urban History
Selected publications

Templarji na Slovenskem : prispevek k reševanju nekaterih vprašanj srednjeveške zgodovine Prekmurja, Bele krajine in Ljubljane, Miha Kosi. 1994

Potujoči srednji vek, Miha Kosi. 1997

--- quae terram nostram et Regnum Hungariae dividit --- : razvoj meje cesarstva na Dolenjskem v srednjem veku, Miha Kosi. 2002

Predurbane ali zgodnjeurbane naselbine? : Civitas Pettouia, Carnium/Creina in druga centralna naselja neagrarnega značaja v zgodnjem srednjem veku. Del 1, Miha Kosi. 2005

Nastanek mesta Gorica - dileme in nove perspektive, Miha Kosi

Začetki mesta Slovenj Gradec : prispevek k nastanku mest na jugovzhodnem Koroškem v srednjem veku, Miha Kosi

Dežela, ki je ni bilo : Posavinje med Kranjsko in Štajersko od 11. do 15. stoletja, Miha Kosi. 2008

Stadtgründung und Stadtwerdung : Probleme und Beispiele aus dem slowenischen Raum, Miha Kosi. 2009

Predurbane ali zgodnjeurbane naselbine? : Civitas Pettouia, Carnium/Creina in druga centralna naselja neagrarnega značaja v zgodnjem srednjem veku. Del 2, Miha Kosi. 2010

Slowenien - ein Alpenland = Geographische und historische Einführung, Miha Kosi

Promet na Slovenskem v srednjem veku, Miha Kosi. 2002

Marginalije h knjigi Vitez in grad, Miha Kosi. 2007

4. mednarodni medievistični kongres (IMC) Univerza v Leedsu, Anglija (14.-17. julija 1997), Miha Kosi. 1997

"Prometna politika" celjskih grofov, Miha Kosi

Freisinški škofje kot ustanovitelji meščanskih naselbin in začetki mesta Škofja Loka = Freisinger Bischöfe als Städtegründer und das Werden der Stadt Bischoflack, Miha Kosi

The origin of medieval towns and their "founders - controversies and new interpretations, Miha Kosi

Slovenci, Od 6. do konca 15. st., Peter Štih, Miha Kosi. 1997

Slovenci, Od zač. 16. do sredine 18. st., Vasko Simoniti, Miha Kosi, Ferdo Gestrin. 1997

K problemu mitnine v srednjem veku, Miha Kosi

Die mittelalterlichen Städte Sloweniens im Lichte der Verkehrsverbindungen, Miha Kosi

The age of the crusades in the South-East of the Empire : between the Alps and the Adriatic, Miha Kosi

Na meji imperija : Kostanjevica in oblikovanje državne meje na Dolenjskem v srednjem veku, Miha Kosi

Cruciferi - Crucesignati : prispevek k zgodovini križarskih vojn in križarskih viteških redov v 12.-13. stoletju, Miha Kosi

Začetki Škofje Loke in freisinški škofje kot ustanovitelji mest : (primerjalna študija k nastanku mest na Kranjskem v srednjem veku), Miha Kosi

All publications (COBISS) >>