Basic information
Original title:
Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti
Researchers involved:
, , , , ,
Adrijan Kopitar
, , , , , , ,
Julijana Visočnik PhD
,
Andrej Vovko PhD
 
Duration:
1 June 2006–31 May 2008
Code:
M6-0172 (B)
Description

-

Lead partner

Project manager at ZRC

Partners

Archives of the Republic of Slovenia