Opis

Zbirka, ki nastaja v okviru Koordinacijskega odbora za raziskovanje diplomatske zgodovine, izhaja v treh serijah – Fontes, Monographiae in Personae. Prva je namenjena objavam virov, dokumentov in diplomatskih aktov, ki zadevajo širšo diplomatsko zgodovino slovenskega prostora ter srednje in jugovzhodne Evrope. Druga je posvečena razpravam slovenskih avtorjev s področja diplomatskih študij. V tretji so predstavljene biografije pomembnih slovenskih diplomatov, ki so delovali v diplomatski službi preteklih mnogonarodnih držav, v katere je bil vključen slovenski prostor, habsburške monarhije, kraljeve in socialistične Jugoslavije. Zbirko podpira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

 

Studia diplomatica Slovenia – Fontes (2007–)
ISSN: 1855-9174
Studia diplomatica Slovenica
Studia diplomatica Slovenia – Monographiae (2010–)
ISSN: 1855-9190
Studia diplomatica Slovenica
On the Eve of the Great War
Political concepts, conspiracies and theories
Studia diplomatica Slovenica Monographiae 3

Uredili: Gregor Antoličič, Andrej Rahten, Petra Svoljšak
Leto: 2015
20 let članstva Slovenije v Združenih narodih
Studia diplomatica Slovenica Monographiae 2

Uredili: Božo Cerar, Andrej Kirn, Marcel Koprol
Leto: 2012
Zunanja politika
Osnove teorije in praksa
Studia diplomatica Slovenica Monographiae 1

Avtor: Ernest Petrič
Leto: 2010
Studia diplomatica Slovenia – Personae (2009–)
ISSN: 1855-9182
Studia diplomatica Slovenica
Izidor Cankar
Diplomat dveh Jugoslavij
Diplomat of Two Yugoslavias
Studia diplomatica Slovenica Personae 2

Avtor: Andrej Rahten
Leto: 2009

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Center za evropsko prihodnost (Mengeš)

Specifikacija

trda vezava • 16 × 24 cm