• predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa
 • znanstvena svetnica, izredna profesorica
 • direktorica študijskega programa Kulturna zgodovina, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici
 • članica založniškega sveta Založbe ZRC
 • članica uredniškega odbora Historičnega seminarja ZRC SAZU
 • članica upravnega odbora Fundacije Poti miru v Posočju
Raziskovalna dejavnost

Njeno raziskovalno delo se osredotoča na zgodovino prve svetovne vojne ter njen kulturno-zgodovinski kontekst, širše pa na družbeno in politično zgodovino 19. in 20. stoletja.

Pedagoška dejavnost:

 • Svetovne vojne 20. stoletja, Študijski program I. stopnje Kulturna zgodovina, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici
 • Nacionalno in prva svetovna vojna, Zgodovinski modul "Spomin narodov v historični perspektivi", Podiplomska šola Interkulturni študiji - primerjalni študij idej in kultur, podiplomski študijski program ZRC SAZU in Univerze v Novi Gorici
Izbrane publikacije

Between losing and winning : the war balance - the Slovenian case , Petra Svoljšak, 2014.

Prva svetovna vojna in Slovenci : 1994-2014 , Petra Svoljšak, 2015.

Front wschodni we wspomnieniach słoweńskich żołnierzy = Vzhodna fronta v spominih slovenskih vojakov, Petra Svoljšak, 2016.

Obnavljanje Goriške, Petra Svoljšak, 2016.

War, memory, and geography : the geographical perception of Slovenians in the First World War. Petra Svoljšak, 2017.

Italian interwar administration of Slovenian ethnic territory : Italian ethnic policy. Petra Svoljšak, Bojan Godeša, 2014.

Soča, sveta reka : italijanska zasedba slovenskega ozemlja (1915-1917), Petra Svoljšak. 2003. Ljubljana: Nova revija

Tolminsko mostišče II, Petra Svoljšak, Darja Pirih, Damjana Fortunat-Černilogar, Lovro Galić. 2005. Tolmin: Tolminski muzej

Nekaj utrinkov iz delovanja veteranske organizacije Zveza bojevnikov : "Organizacija Bojevnikov je trdna in močna, je zveza src in duš. Je temelj prijateljstva in ljubezni med narodi", Petra Svoljšak. 2006

Kdaj bomo posvojili prvo svetovno vojno?, Petra Svoljšak. 2007

Slovenci v primežu avstrijske cenzure, Petra Svoljšak

La popolazione civile nella Slovenia occupata, Petra Svoljšak

La memoria della guerra in Slovenia, Petra Svoljšak, Marco Balbi

French rule, Petra Svoljšak, Oto Luthar

The pre-March era, the time of non-freedom, Petra Svoljšak, Oto Luthar

"The year of freedom", the 1848 revolution, and United Slovenia, Petra Svoljšak, Oto Luthar

The other side of history, Petra Svoljšak, Oto Luthar

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Likovna umetnost med cenzuro in propagando od srednjega veka do konca prve svetovne vojne (1. junij 201731. maj 2020)

Begunci - nikoli dokončana zgodba (temeljni raziskovalni projekt • 1. maj 201730. april 2020)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Izobrazba: 

1991 (dodiplomska)   Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, prof. zgodovine in angleškega jezika s književnostjo
1998 (podiplomska)   Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Univerze v Ljubljani, doktorica zgodovinskih znanosti

Zaposlitve: 

Od 1991 (polna zaposlitev)        Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Od 2006 (petinska zaposlitev)   Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici, Vipavska c. 13, 5000 – Nova Gorica

Znanja in sposobnosti:  

 • Njeno področje delovanja je usmerjeno v raziskovanje obdobja svetovne vojne 1914 – 1918 ter spominske kulturne pokrajine, ki je nastala kot posledica vojne. Njene študije so primerjalne z evropsko vojno in spominsko izkušnjo. Obenem svoje znanje prenaša tudi na področje izobraževanja dodiplomskih in podiplomskih študentov.
 • Kot vodja dveh Ciljnih raziskovalnih projektov, ki jih je podpiralo Ministrstvo za obrambo RS (Znanje za varnost in mir) je vzpostavila tvorne odnose s sodelavci Vojaškega muzeja ter drugih inštitucij, ki se z vojno ukvarjajo na različnih področjih , npr, geografskem, raziskave kovin in kovinskih materialov, kemijskimi raziskavami vpliva vojne na okolje ter tako vzpostavila mrežo inštitucij, ki interdisciplinarno pristopajo k raziskavi fenomena prve svetovne vojne in »slovenskega« soškega bojišča.
 • Kot sodelavka projekta »Preoblikovanje spomina - propaganda in komemoracija kot sestavni del I. svetovne vojne« je posegla tudi na področje inventarizacije ter obdelave in varovanja nacionalno pomembnih objektov kulturne dediščine, kamor nedvomno sodijo spomeniki padlom slovenskim vojakom v prvi svetovni vojni. V okviru projekta je pripravila primerne temelje za oblikovanja katastra spominskih objektov.
 • Posebno dejavna je na področju problematike žrtev prve svetovne vojne, kje se je poleg številnih študij uspela vključiti tudi v evropske raziskovalne tokove in skupine, ki proučujejo kulturno demografijo prve svetovne vojne. Ima dobre organizacijske sposobnosti in večletne izkušnje s sodelovanjem in vodenjem raziskovalnih projektov.
 • S skupino znanstvenikov z ZRC SAZU je pripravila dodiplomski in podiplomski študijski program Kulturna zgodovina, katerega direktorica je ter ga izvajajo na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

Raziskovalna področja

Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240 • Socialna in ekonomska zgodovina H270 • Politična zgodovina H271 

Ključne besede

kulturna zgodovina • zgodovina prve svetovne vojne • družbena zgodovina • politična zgodovina • 19. stoletje • 20. stoletje • Soška fronta 

Priznanja in nagrade

Srebrni znak ZRC SAZU za najodmevnejši doktorat na področju humanistike za leto 1998