Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti
Sodelavci:
, , , , , , , , , , ,
 
Trajanje:
1. junij 2006–31. maj 2008
Šifra:
M6-0172 (B)
Opis

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Arhiv Republike Slovenije